Միջազգային կրեդիտային շարժունություն Հումբոլդտի համալսարանում
09.09.19 - 20.09.19
ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչություն
«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Հումբոլդտի համալսարանների միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն կենսաբանության ֆակուլտետի կենդանաբանության ամբիոնի դասախոսների համար`2019/2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում դասախոսություն կարդալու, հետազոտական աշխատանք կատարելու
նպատակով:
 
Ծրագիրը դրամաշնորհառուներին տրամադրում է անհատական կրթաթոշակ, ինչպես նաև հոգում է ճանապարհածախսը:
 
Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ֆինանսավորման և «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունություն ծրագրի մասին կարող եք գտնել «Էրազմուս+» ազգային գործակալության կայքէջում՝
https://erasmusplus.am/credit-mobility/:
 
Ծրագրի դիմումները ընդունվում են ԵՊՀ միջազգային կապերի բաժնում՝ էլեկտրոնային տարբերակով (էլ. հասցե lia_evoyan@ysu.am):
 
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2019թ. սեպտեմբերր 20-ը՝ ժամը 17:00-ն:
 
Ստորև ներկացվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար (փաստաթղթերը ընդունվում են միայն անգլերեն, pdf տարբերակով)՝
 
1. անձնագրի պատճեն,
2. ինքնակենսագրական (CV) Europass ձևաչափով
(https://europass.cedefop.europa.eu/),
3. շարժունության համաձայնագիր դասավանդման նպատակով (Staff Mobility
Agreement for Teaching/traning)
(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/mobility-agreement_en)
(թեմա, նկարագիր, շարժունության նպատակները, ակնկալվող գործողությունները և
այլն),
4. տեղեկանք ԵՊՀ-ում աշխատելու վերաբերյալ:
 
Հարցերի և հավելյալ տեղեկատվության դեպքում կարող եք դիմել ԵՊՀ միջազգային կապերի բաժին՝ Կենտրոնական մասնաշենք, 4-րդհարկ, սենյակ 408, հեռախոս +374 10 554641 (ներքին 1138):