Գիտաժողով՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Գ. Բ. Ջահուկյանի ծննդյան 100-ամյակին
10.04.20
Ժամը՝ 10:00
ԵՊՀ 6-րդ մասնաշենքի դահլիճ

Հայ բանասիրության ֆակուլտետը և Ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնը նախաձեռնել են հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված մեծանուն լեզվաբան, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Գ. Բ. Ջահուկյանի ծննդյան 100-ամյակին: