«Տեսական եվ կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» 8-րդ միջազգային գիտաժողով
15.10.21
Ժամը՝ 10:00
ԵՊՀ 6-րդ մասնաշենքի նիստերի դահլիճ

Գիտաժողովի նպատակներն են համախմբել աշխարհում հայտնի հոգեբան գիտնականներին, հոգեբանական հանրությանն իրազեկել ժամանակակից հոգեբանության մարտահրավերներին և արդի հիմնախնդիրներին, նպաստել տարբեր երկրներում գործող հոգեբանական դպրոցների ներկայացուցիչների հետ փորձի փոխանակմանը: