Հետպատերազմյան Հայաստանը հարեվան երկրների աչքերով (Ադրբեջան, Թուրքիա, Իրան, Վրաստան)
19.10.21
Ժամը՝ 13:30
Սև շենքի մեծ դահլիճ

Պատմության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ի կողմից իրականացվում է դասընթաց՝ նպատակ ունենալով ուսանողությանը ծանոթացնելու հետպատերազմյան շրջանում հարևան երկրների դիրքորոշմանը, վարած քաղաքականությանը: