Ուսումնառություն Բեռլինի համալսարաններում
18.10.21 - 15.12.21
ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչություն

Բեռլինի ներկայացուցիչների պալատի կրթության հիմնադրամը

երիտասարդ կրթաթոշակառուներին և ուսանողներին 

տրամադրում է դրամաշնորհ Բեռլինի համալսարաններում 

ուսումնառության համար (2022-2023):

 

Դիմումներն ընդունվում են մինչև 2021 թ. դեկտեմբերի 15-ը:

 

Առավել մանրամասն ներկայացնում ենք կից և սույն հղմամբ՝
http://www.parlament-berlin.de/: