Կրթաթոշակ Ժնեվի համալսարանի կողմից
15.11.21 - 31.12.21
ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչություն

Ժնևի համալսարանը հայտարարում է մրցույթ
ու տրամադրում կրթաթոշակ Եվրոպական և
միջազգային կառավարման մագիստրոսական
ծրագրի համար (Master of Advanced Studies in European and
International Governance (MEIG Programme)):

Մանրամասները՝ կից:


Դիմումների համար՝ կից: