Պատկերասրահ
Հուշագրի ստորագրում ԵՊՀ-ի և «ԷՖ ԷՄ ԴԻ ՔԵՅ ԷԼ ԵՎՐՈՊԱ» ընկերության միջև