կամ
ՄՌԿ, Գնահատման և տաղանդների կառավարման բաժնի մասնագետ
ԱՇԽԱՏԱՆՔ
«Ամերիա» ՓԲԸ-ին անհրաժեշտ է ՄՌԿ, Գնահատման և տաղանդների կառավարման բաժնի մասնագետ:

Հիմնական պարտականություններ

 • Համակարգել աշխատակիցների կատարողականի գնահատման գործընթացը` ապահովելով բոլոր ղեկավարների և աշխատակիցների տեղեկացումը և ուսուցումը գնահատման գործընթացի և գնահատման հիմնական չափանիշների վերաբերյալ այդ թվում անհատական արդյունավետության ցուցանիշները (KPI)
 • Մշակել, իրականացնել և վերահսկել արդյունավետության կառավարման գործընթացը` նպաստելով աշխատակիցների կողմից բանկի նպատակների ընկալմանը, ապահովելով անհատական և թիմային աշխատանքի կապը բանկի ռազմավարության հետ
 • Մշակել և կառավարել աշխատակիցների գնահատման գործընթացը, համակարգը և վերապատրաստումները 
 • Ապահովել ղեկավարների և աշխատակիցների տեղեկացումը, ուսուցումը և ուղղորդումը` կազմակերպության առջև դրված նպատակներին հասնելու համար 
 • Համակարգել անհատական հատկանիշների գնահատման գործընթացը` կազմակերպության մշակույթը ամրապնդելու և արդյունավետությունը խթանելու համար
 • Մշակել աշխատակիցների ներգրավվածության չափման և գնահատման եղանակներ
 • Մշակել աշխատակիցների կողմից հետադարձ կապը ապահովելու մեթոդներ այդ տվյալները վերլուծելու նպատակով 
 • Ուսումնասիրել կառավարման հմտությունների տեսակները և դրանց ազդեցությունը աշխատակիցների փորձառության վրա 
 • Իրականացնել հարցումներ, հավաքագրել և վերլուծել այդ տվյալները, պատրաստել և ղեկավարությանը ներկայացնել հաշվետվություններ` տվյալների հիման վրա արդյունավետ որոշումների կայացման նպատակով 
 • Կառավարել աշխատակիցների գնահատման և վերլուծությունների հիման վրա մշակված նախագծերի իրականացումը` նպաստելով կազմակերպության ռազմավարական նպատակների իրագործմանը 
 • Ներկայացնել ղեկավարությանը վերլուծության արդյունքները և դրանց հիման վրա բարելավման ծրագրերի առաջարկությունները
 • Շարունակաբար աշխատել ընթացիկ մեթոդաբանության բարելավման ուղղությամբ, որոնել նոր լուծումներ, պատրաստակամորեն ստանձնել նոր նախաձեռնություններ:

Պահանջվող որակավորումներ և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն մաթեմատիկայի, ֆինանսների, մարդկային ռեսուրսների, բիզնեսի կամ այլ հարակից ոլորտներում: Մագիստրոսի կոչումը կդիտվի որպես առավելություն
 • 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում կամ ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների ոլորտում 
 • MS Office փաթեթի լավ իմացություն
 • Անգլերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն
 • Գործընկերների հետ ռազմավարական փոխհարաբերություններ կառուցելու հմտություն
 • Կազմակերպության բոլոր մակարդակների համար նախատեսված ուսումնական նյութեր մշակելու և ներկայացնելու հմտություններ
 • Ներկայացուցչական և փոխհարաբերությունների կառուցման գերազանց հմտություններ
 • Ուղղվածություն դեպի արդյունք և ուժեղ վերլուծական հմտություններ 
 • Գիտելիք տվյալների վերլուծության ոլորտում` ռեգրեսիաների, կոռելյացիաների, գործոնային վերլուծության, «որոշումների ծառ» մեթոդի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն:

Ցանկացողները կարող են լրացնել դիմում-հայտը:

 Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 24.01.202020

Ֆակուլտետ
«ՏԱՂԱՆԴՆԵՐԻ ՊՐՈԱԿՏԻՎ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԱՂԱՆԴՆԵՐԻ ՌԵԶԵՐՎ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ ԵՊՀ-ՈՒՄ
«ՏԱՂԱՆԴՆԵՐԻ ՊՐՈԱԿՏԻՎ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԱՂԱՆԴՆԵՐԻ ՌԵԶԵՐՎ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ ԵՊՀ-ՈՒՄ
ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենքի «Հովհաննես Ադամյան» սրահում այսօր տեղի է ունեցել «Տաղանդների պրոակտիվ ներգրավում և արտաքին տաղանդների ռեզերվ» խորագրով վարպետության դաս:
ԵՊՀ-ՈՒՄ ՄԵԿՆԱՐԿԵԼ Է «ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԾՐԱԳԻՐԸ
ԵՊՀ-ՈՒՄ ՄԵԿՆԱՐԿԵԼ Է «ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԾՐԱԳԻՐԸ
ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճում այսօր մեկնարկել է «Սփյուռքի երիտասարդության կարիերայի զարգացում և աշխատաշուկայում ինտեգրում» խորագրով ծրագիրը, որն իրականացվում է ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի և «Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութիւն»-ի հետ համատեղ:
ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԼԻՆԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՆՈՐ ԾՐԱԳԻՐ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԼԻՆԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՆՈՐ ԾՐԱԳԻՐ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի ու «Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան» միջև կնքվել է համագործակցության հուշագիր, որի շրջանակում իրականացվում է երիտասարդ մասնագետների աջակցության ծրագիր։