Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն: կարդալ ավելին
Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, նախնական մասնագիտական հաստատություններ) ավարտական դասարանների աշակերտների և սովորողների` բուհ ընդունվելուն նախապատրաստումն է, ինչպես նաև ուսումն այնտեղ շարունակելու համար ամուր հիմքերի ստեղծումը: կարդալ ավելին
ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԱՉԱՓԵՐԻ ՑԱՆԿ
Առկա և հեռակա ուսուցում

 

 

2020 Թ. ԵՊՀ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ (ԹԱՓՈՒՐ) ՄՐՑՈՒՅԹՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 


ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ


ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ


ԱՐՏՈՆՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐ 


ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 


ԱՐՑԱԽԻՑ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾՆԵՐ 


ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ 

 


ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ


 

 

 

  


2020 - 2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԹԵՍՏԵՐ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ


 

Կենսաբանություն -- 08․10․2020 (թեստ -- 12, պատասխան -- 12)

 

Աշխարհագրություն -- 09․10․2020 (թեստ -- 1234, պատասխան -- 1)

 

Քիմիա -- 09․10․2020 (թեստ -- 12, պատասխան -- 1)

 

Հայոց պատմություն -- 10․10․2020 (թեստ -- 1234, պատասխան -- 1)

 

Անգլերեն -- 10․10․2020 (թեստ -- 1234, պատասխան -- 1)

 

Հայոց լեզու և գրականություն -- 11․10․2020 (թեստ -- 12, պատասխան -- 1)

 

Մաթեմատիկա -- 11․10․2020 (թեստ -- 5678, պատասխան -- 5-8)

 

Հայոց պատմություն -- 13․10․2020 (թեստ -- 2.12.22.32.4, պատասխան -- 2)

 

Հայոց լեզու և գրականություն -- 14․10․2020 (թեստ -- 34, պատասխան -- 3-4)

 

Հայոց պատմություն -- 15․10․2020 (թեստ -- 3.13.2, պատասխան -- 3)

 

Մաթեմատիկա -- 15․10․2020 (թեստ -- 1234, պատասխան -- 1-4)

 


 ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ


ԱՐՏՈՆՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐ


 

Կապ ԵՊՀ ընդունող հանձնաժողովի հետ
Հեռախոս` 
+374 60 710 777