Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն: կարդալ ավելին
Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, նախնական մասնագիտական հաստատություններ) ավարտական դասարանների աշակերտների և սովորողների` բուհ ընդունվելուն նախապատրաստումն է, ինչպես նաև ուսումն այնտեղ շարունակելու համար ամուր հիմքերի ստեղծումը: կարդալ ավելին
ԵՊՀ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ - 2022
ԵՊՀ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ - 2022

 


ԱՌԱՋԻՆ ՓՈւԼ


  

Անգլերեն - թեստ, պատասխան

Աշխարհագրություն թեստ, պատասխան

Գերմաներեն - թեստ, պատասխան

Կենսաբանություն - թեստ 1, 2, 3, պատասխան 1, 2, 3

Հայոց լեզվի և գրականություն - թեստ, պատասխան

Հայոց պատմություն - թեստ, պատասխան

Մաթեմատիկա - թեստ, պատասխան

Ռուսաց լեզու - պատասխան

Քիմիա - թեստ, պատասխան

Ֆրանսերեն - թեստ, պատասխան

 


ԱՌԱՋԻՆ ՓՈւԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ


 

Անգլերեն

Աշխարհագրություն

Գերմաներեն

Ինֆորմատիկա

Կենսաբանություն

Հայոց լեզվի և գրականություն

Հայոց պատմություն

Մաթեմատիկա

Պետության և իրավունքի հիմունքներ

Ռուսաց լեզու

Քիմիա

Ֆիզիկա

Ֆրանսերեն

 


ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈւԼ


 

Անգլերեն - թեստպատասխան

Աշխարհագրություն - թեստպատասխան

Գերմաներեն - թեստպատասխան

Կենսաբանություն - թեստ - պատասխան

Հայոց լեզվի և գրականություն - թեստ - պատասխան

Հայոց պատմություն - թեստպատասխան

Մաթեմատիկա - թեստպատասխան

Ռուսաց լեզու - թեստ - պատասխան

Քիմիա - թեստ - պատասխան

Ֆրանսերեն - թեստպատասխան

 


ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ


 

Անգլերեն

Աշխարհագրություն

Գերմաներեն

Կենսաբանություն

Հայոց լեզվի և գրականություն

Հայոց պատմություն

Մաթեմատիկա

Ռուսաց լեզու

Քիմիա

Ֆիզիկա

Ֆրանսերեն

 

 


ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈւԼԻ ՀԱՂԹՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ


  

Անգլերեն

Աշխարհագրություն

Գերմաներեն

Ինֆորմատիկա

Կենսաբանություն

Հայոց լեզվի և գրականություն

Հայոց պատմություն

Մաթեմատիկա

Պետության և իրավունքի հիմունքներ

Ռուսաց լեզու

Քիմիա

Ֆիզիկա

Ֆրանսերեն