Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն: կարդալ ավելին
Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, նախնական մասնագիտական հաստատություններ) ավարտական դասարանների աշակերտների և սովորողների` բուհ ընդունվելուն նախապատրաստումն է, ինչպես նաև ուսումն այնտեղ շարունակելու համար ամուր հիմքերի ստեղծումը: կարդալ ավելին
Օլիմպիադա - 2019
Օլիմպիադա - 2019

Երկրորդ փուլի մասնակիցների միավորները


Անգլերեն


Կենսաբանություն

Աշխարհագրություն

 

Ռուսաց լեզու

 

Գերմաներեն

 

Ինֆորմատիկա

 

Հայոց լեզու և հայ գրականություն

Հայոց պատմություն

 

Մաթեմատիկա

 

Ստեղծագործական աշխատանք

 

Ֆիզիկա

 

Ֆրանսերեն

 

Քիմիա

 

Հ.Գ.: «ԵՊՀ օլիմպիադա-2019»-ի հարգելի՛ մասնակիցներ, օլիմպիադայի փակման և պարգևատրման արարողությունը հետաձգվել է: Լրացուցիչ մանրամասների մասին կտեղեկացնենք ավելի ուշ:

 


Առաջին փուլի մասնակիցների միավորները


Անգլերեն


Կենսաբանություն

Աշխարհագրություն

 

Ռուսաց լեզու

 

Գերմաներեն

 

Ինֆորմատիկա

 

Հայոց լեզու և հայ գրականություն

Հայոց պատմություն

 

Մաթեմատիկա

 

Ստեղծագործական աշխատանք

 

Ֆիզիկա

 

Ֆրանսերեն

 

Քիմիա

 


Երկրորդ փուլի մասնակիցների անվանացանկը (30.03.2019, 10:30)


Անգլերեն

Կենսաբանություն


Աշխարհագրություն

 

Ռուսաց լեզու

 

Գերմաներեն

 

Հայոց լեզու և հայ գրականություն

Հայոց պատմություն

 

Մաթեմատիկա

 

Ստեղծագործական աշխատանք

 

Ֆիզիկա

 

Ֆրանսերեն

 

Քիմիա

 


Անցողիկ միավորներ