Arm Eng

EURASIAN TRANSLATION CONGRESS 2

ԳԻՏԿՈՄԻՏԵ

Ռուզաննա Ղազարյան, Երևանի պետական համալսարան

Լուսինա Հարմոն, Ժեշովի համալսարան

Լադա Կոլոմիյեց, Տ. Գ. Շևչևնկոյի անվան Կիևի համալսարան

Դորոտա Օսուչովսկա, Ժեշովի համալսարան

 

ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ

Իշխան Դադյան, գիտաժողովի քարտուղար, Երևանի պետական համալսարան

Տաթևիկ Գևորգյան, Երևանի պետական համալսարան

Գայանե Գրիգորյան, Երևանի պետական համալսարան 

Տաթևիկ Քալաեյջյան, Երևանի պետական համալսարան

Աննա Խաչատրյան, Երևանի պետական համալսարան