Arm Eng

EURASIAN TRANSLATION CONGRESS 2

Մասնակցության վճար

Գիտաժողովին մասնակցության վճարը (ներառյալ սնունդը, մասնակցության վերաբերյալ վկայականը, համապատասխան պարագաները, հրատարակչական ծասերը և ավտոբուսով շրջագայություն Երևան կենտրոնում) զեկուցմամբ հանդես եկողների համար կազմում է.

10.000 դրամ 

Գիտաժողովին մասնակցության վճարը (ներառյալ սնունդը, մասնակցության վերաբերյալ վկայականը, համապատասխան պարագաները և ավտոբուսով շրջագայություն Երևան կենտրոնում) ունկնդրողների համար կազմում է.

5000 դրամ

Ցանկության դեպքում մասնակիցները կարող են մասնակցել գիտաժողովի առթիվ կազմակերպվելիք բանկետին՝ վճարելով հավելյալ 10000 դրամ:


ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐ

Կազմակերպություն՝
«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ
Բանկ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հաշվեհամարը (ՀՀ դրամ)՝ 2470101276000001
ՀՎՀՀ՝ 01506928
Իրավաբանակն հասցե՝ ՀՀ. ք. Երևան, 0025, Ալեք Մանուկյան 1