Arm Eng

EURASIAN TRANSLATION CONGRESS 2

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ այստեղ

Գիտաժողովի մասնակիցների՝ սույն ձևաթղթում պարունակվող անձնական տվյալները ենթակա են օգտագործման միայն գիտաժողովի կազմկոմիտեի կողմից՝ ելնելով գիտաժողովի նպատակներից: