Arm Eng

EURASIAN TRANSLATION CONGRESS 2

ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐ

Գիտաժողովը կանցկացվի Երևանի պետական համալսարանի Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետում, թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, Ալեք Մանուկյան 1, Երևան, Հայաստան: