Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>

Bachelor's Programmes:

Armenian Language and Literature

Social Pedagogy


Master's Programmes:

World Literature and Theory of Literature
Contemporary Armenian Literature and Literary Criticism
Modern Armenian Language and Translation Studies
History of Armenian Language and Linguistics
History of Armenian Literature
Higher Education Management
Public Education Management
Diaspora Studies

Entrant
Latest Publications
Վահան Թեքեյան. Ազնվական քերթողը
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2018թ․, 216 էջ
Հովհ. Իմաստասերը եվ իր բան իմաստության պոեմը Հայկական վերածնության համատեքստում
2018 | Article
Մեր գրաբարը. զրույց-ընթերցումներ 1
2018 | Book
Մենագրություն: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2018թ․, 150 էջ
Սասնա ծռեր. պատում, մոտիվ, գրքային ավանդույթ
2018 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018 թ․, 320 էջ
Գույնի խորհուրդը Համո Սահյանի չափածոյում
2018 | Article
Հայագիտական հանդես: 2017, 4 (38), էջ 3-9
|