Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Պ. Սևակ, «Ձեր ծանոթները» // Հ. Թումանյան «Սիրունիկ, սիրունիկ»
2019 | Book
Երևան, 93 էջ, 2019, (Տեքստը կազմեց և խմբագրեց՝ Սևակ Ղազարյան)
Պ. Սևակ, «Ամանեջ» (3-րդ հրատարակություն)
2019 | Book
Երևան, 208 էջ, 2019, (Տեքստը կազմեց, ծանոթագրեց և խմբագրեց՝ Սևակ Ղազարյան)
Պ. Սևակ, «Սիրերգություն»
2019 | Book
Երևան, 288 էջ, 2019, (Կազմեց և խմբագրեց՝ Սևակ Ղազարյան)
Պ. Սևակ, «Անլռելի զանգակատուն»
2019 | Book
Երևան, 288 էջ, 2019, (Կազմեց և խմբագրեց՝ Սևակ Ղազարյան)
Հ. Ղուկասյան, «Հանճարների գիրքը»
2019 | Book
Երևան, 384 էջ, 2019, (Խմբագիր՝ Սևակ Ղազարյան)
Ս. Սևադա, «Կախվածություն»
2019 | Book
Երևան, 172 էջ, 2019, (Խմբագիր՝ Սևակ Ղազարյան)
Ա. Գրիգորյան, «Հեքիաթն ապրում է / Գիշերվա պահապանները»
2019 | Book
Երևան, 90 էջ, 2019, (Խմբագիր՝ Սևակ Ղազարյան)
Հնչույթի հասկացական արժեքայնությունը գործառական հնչույթաբանության մեջ
2019 | Article
«Լեզու և լեզվաբանություն», 2019, թիվ 2 (21), էջ 27-37
Լեզվաբանական տիպաբանության զարգացման հիմնական փուլերը
2019 | Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2019, N 2 (21), էջ 50-61
Վահան Թեքեյան. Ազնվական քերթողը
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2018թ․, 216 էջ