Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Գ. Գրիգորյան, «Կարմիր կազմով գիրքը»
2020 | Book
Երևան, 118 էջ, 2020, (Խմբագիր՝ Սևակ Ղազարյան)
Կ. Վարդանյան, «Պայթյուններ Թուրքիայում… և ոչ միայն. ASALA-ն՝ ներսից»
2020 | Book
Երևան, 372 էջ, 2020, (Խմբագիր՝ Սևակ Ղազարյան)
Հին հայերենի հպաշփականների ծագումը (տարաժամանակյա հայեցակետ)
2020 | Article
ՎԷՄ, 2020, թիվ 3 (71), էջ 187-218
Հին հայերենի հպաշփականների հնչաբանական բնութագրերը
2020 | Article
«Հայագիտության հարցեր», 2020, թիվ 2 (20), էջ 198-205
Արդի արևելահայերենի շեշտափոխական ձայնավորային հերթագայությունները (հա¬¬¬-մա¬¬ժա¬մանակյա և տարաժամանակյա քննություն)
2020 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2020, N 2, էջ 206-219
Մի շարք բարբառներում ուց վերջավորության տարածումը որոշակի անկանոն բա¬յե-րի վրա խմբային նմանության սկզբունքով
2020 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2020, N 1 (19), էջ 188-200
Astghik Soghoyan
Խաչատուր Աբովյանը մանկագիր. պատումի առանձնահատկությունները «Պատմություն Տիգրանի…» վեպում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 14-25
|
Ալբերտ Մակարյան , Աստղիկ Սողոյան
Հրաշքի մոտիվը աստվածաշնչյան պատումների համապատկերում («Թատրոն. բարեկամ մանկանց»)
2019 | Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2019, թիվ 2 (44), էջ 60-69
|
Ալբերտ Ա. Մակարյան , Աստղիկ Վ. Սողոյան
Գիգեսի մատանու առասպելը. Հակոբ Պարոնյանից մինչև Ջոն Թոլքին
2019 | Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, Երևան, 2019, թիվ 3 (67), էջ 71-84
|
Անհատի գաղափարական և հոգեբանական զարգացումները Նար-Դոսի «Պայքար» վեպում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», Երևան, 2019, թիվ 1 (28), էջ 25-38
|