Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Հին հայերենի խուլ հպականների հնչաբանական բնութագրերը
2019 | Article
Էջմիածին, 2019, Ա, էջ 66-84
|
Сасунские удальцы: вопросы мотивного анализа и взаимовлияния армянского эпоса и книжной традиции
2019 | Article
Актуальные проблемы гуманитарной науки: фольклористика, литературоведение, этнография, история, археография, 2019, стр. 43-47
|
Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. Շարահյուսական հոմանիշ կառույցների ընտրություն
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 176-190
|
Աննա Թորոսյան
Գաղափարական հարցադրումները Ղազարոս Աղայանի «Արություն և Մանվել» վեպում
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 151-160
Աբսուրդի թատրոնը և Արթուր Ադամովի հայերեն թարգմանված պիեսները
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 138-150
Լ. Սարգսյան , Յու. Ավետիսյան, Ա. Մկրտչյան
Իրավաբանական գրագրության լեզուն
2019 | Book
Եր., 2019
Մարինե Ղազարյան
Դեռահասների սեռական կյանքի հոգեբանական նրբերանգները Հակոբ Օշականի արձակում
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1 (16), էջ 161-175
Հովհաննես Թումանյանի հրապարակախոսությունը
2019 | Article
Գիտության աշխարհում, 2019, 1, էջ 12-21
Նշանը, որի մասին երազում էր Չարլզ Փիրսը
2019 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 1 (65), էջ 9-29
|
«Դու» / «Դուք» դիմելաձևերը հայերենի խոսքային էթիկետում
2019 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 1 (65), էջ 117-127
|