Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Arevik S. Kamalyan

Assistant | Chair of Armenian Language
Education l
1990 - 1995: YSU, Faculty of Philology
1995 - 2000: YSU, Faculty of Philology, Referee of the Department of Armenian Language

Academic degree
Doctor of philology (theme “The Language of the Armenian Translations of Sergey Yesenin’s Poems. Yerevan, 2001)

Professional experience
Since 1997: up to now YSU, Faculty of Philology, Department of Armenian Language
2009 - 2010: Sofia University (Bulgaria), Department of Armenian Language

Academic courses
"Modern Armenian Language" - Bachelor’s
"Modern Armenian Language and Literature" - Bachelor’s
"Translation Theory" - Magistrate’s

Scale of professional interests
Modern Armenian Language, General Linguistics, Theory of Translation, Russian Language

Languages
Armenian (native), Russian (excellent), Bulgarian (B1), English (A1), Spanish (A1)

Կոննոտացիան և թարգմանության խնդիրները
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 55-66
|
Համացանցային հաղորդակցման լեզվի բառապաշարի առանձնահատկությունները
2017 | Article
Գրիգոր Ղափանցյանի ծննդյան 130-ամյակին նվիրված առցանց գիտաժողով: 2017, էջ 389-409
|
Էթնոֆոլիզմը հայերենում և ռուսերենում
2017 | Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2017, 370-385 էջ
|
Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ
2016 | Book
Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 148 էջ
Գրական և խոսակցական արևելահայերեն․ փոփոխություններ և կանոնարկում
2015 | Article
Արդի հայերենի հիմնախնդիրները։ 2015թ․, 162-172 էջ
|
Փոխառություն, օտարաբանություն և էկզոտիզմ (տարբերակման փորձ)
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 2 (17), էջ 66-80
|
Թարգմանչական սխալների հիմնական պատճառները
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 140.2, 2013, էջ 71-80
|
Հեղինակային նորակազմությունների թարգմանությունների հարցի շուրջ
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 136.2, Երևան 2012թ., էջ 24-34
|
Խոսուն անունների թարգմանությունը
2007 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (123), Երևան 2007թ., էջ 179-185
|
«Բառախաղերի թարգմանությունը: «Պոեզիայի ապագան թարգմանության միջոցով» միջազգային գիտաժողով
2004 | Article
Անթոլոգիա, Երևան 2004, էջ 124-133
Եսենինի չափածոյի պատկերավորման միջոցների թարգմանությունը
1999 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 172-184
|
Ս. Եսենինի բանաստեղծությունների հայերեն թարգմանությունների բառապաշարի որոշ առանձնահատկությունները
1996 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (88), Երևան 1996թ., էջ 171-181
|