Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Armen P. Ghazaryan

Associate Professor | Chair of History and Literary Criticism of Modern Armenian Literature
Education
1980 - 1983 Post-Graduate Studies in Modern Armenian Literature, Department of Philology, Yerevan State University
1975 - 1980 Graduate Studies, Department of Philology, Yerevan State University

Academic degree
candidate - Derenik Demirchyan’s historic-fiction creation, Yerevan State University, 1990.

Professional experience
1995 - 2011 Docent, YSU, Department of Philology, Modern Armenian, Literature Chair,
1984 - 1995 Lecturer, YSU, Department of Philology, Modern Armenian, Literature Chair

Academic courses
History of Modern Armenian Literature (bachelor),
Armenian Modern Literature (bachelor),
The Armenian Prose of 1930-s (magistracy - MA-course),
The Poetics of Historical Armenian Prose after The 2-nd World War (magistracy - MA-course).

Scale of professional interests
The History of Soviet-Armenian Literature,
The History of Modern Literature,
Modern Armenian Poetry,
Literary Criticism.

Languages
Armenin (free), Russian (free), English (read and translate by vocabulary)

Ա. Պ. Ղազարյան , Մ. Պ. Կուլախզսյան
Թելադրության նյութերի ժողովածու
2010 | Book
Երևան 2010
Պարույր Սևակ. զուտ մերօրյա սպանություն
2009 | Article
«Ազգ» 014
Երևան 2009
Դ. Դեմիրճյանիքի «Վարդանանց պատերազմ» հետազոտության էական ձեռքբերումները
2002 | Article
«Կանթեղ» (գիտ. հոդ. ժող.), Եր. ՀՀ ԳԱ Հումանիտար գիտությունների բաժանմունք, գիրք գիրք 1
Երևան 2002
Երկրի ճշմարիտ քաղաքացին
2001 | Article
«Կանթեղ» (գիտ. հոդ. ժող.), Եր. ՀՀ ԳԱ Հումանիտար գիտությունների բաժանմունք, գիրք 6
Երևան 2001
Պաշտոնը երբեք չպարտադրեց նրան
2001 | Article
«Հիշատակի պսակ Վ. Բալայանին», Պ. Ս. հրատ.
Երևան 2002
Բանաստեղծը և պատմությունը
1992 | Article
«Բագին»(Բեյրութ), թիվ 11-12
Երևան 1992
Դ. Դեմիրճյանի «Վասակ» դրաման
1988 | Article
Երիտասարդ գիտաշխատողների և ասպիրանտների հանրապետական 9-րդ նստաշրջան /զեկուցումների նյութեր/, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,
Երևան 1988
Դ. Դեմիրճյանի «Մեսրոպ Մաշտոց» անավարտ վեպը
1988 | Article
«Հայոց լեզու և գրականություն», ԵՊՀ հրատ. պրակ 7-8
Երևան 1988
Դասերի և դասակարգերի փոխհարաբերության գեղարվեստական արտացոլումը Դ. Դեմիրճյանի «Վարդանանք» վեպում
1986 | Article
Երիտասարդ գիտաշխատողների և ասպիրանտների հանրապետական 8-րդ նստաշրջան /զեկուցումների նյութեր/, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.
Երևան 1986