Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Armenuhi M. Arzumanyan

Associate Professor | Chair of History and Literary Criticism of Modern Armenian Literature
Education (beginning with IHE)
Yerevan State University, Armenian Newest Literature /1983-1988/

Academic degree
PHD – “ The Reflection of the Faith of the Western Armenians on the USSR Armenian Literature “/1997/

Professional experienc
2007- up to present associate professor at the department of newest literature
2000-2007 assistant professor at the department of newest literature
1989-2006 secretary professor at the department of newest literature
1991-1996 applicant professor at the department of newest literature

Academic courses
Armenian Newest Literature /Bachelor/
The Methods of Teaching Armenian Literature

Scale of professional interests
Armenian Newest Literature
The Methods of Teaching Armenian Literature

Languages
Armenian, Russian, English ( reads and translates with the help of dictionary)

ԽԻԿ ուսուցման ժամանակակից մեթոդի կիրառման առանձնահատկությունները
2021 | Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2021, թիվ 1 (5), էջ 154-162
Գեղարվեստական պատկերը՝ որպես գրողների երկխոսության հանգրվան. Ռ. Բըրնս, Վ. Սարոյան, Ջ. Դ. Սելինջեր
2021 | Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 2 (23), էջ 153-163
Ձիապատկերի խորհուրդը Հրանտ Մաթևոսյանի գեղագիտական համակարգում
2020 | Article
«Հայագիտության հարցեր», 2020, թիվ 3 (21), էջ 175-185
ԳՈՒՍ ուսուցման ժամանակակից մեթոդի կիրառման առանձնահատկությունները
2020 | Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2020, թիվ 2 (4), էջ 97-105
Միջտեքստայնություն. Ակսել Բակունց և Հակոբ Մնձուրի
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2(17), էջ 165-175
|
Արմինե Արզումանյան , Նաիրա Հակոբյան
Միջառարկայական կապեր. գրականություն և հոգեբանություն
2017 | Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ: 2017, 3, էջ 57-62
Միջառարկայական կապեր․գրականություն և պատմություն
2016 | Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, 2016, 3, 85-89 էջ
|
Հրանտ Մաթևոսյան- Ստեփան Զորյան Երկու պատմվածքի զուգահեռ քննություն
2016 | Article
Մաթևոսյանական ընթերցումներ 3: 2016, 135-145 էջ, Հայաստան
|
Հայոց լինելիության խորհուրդը Սերո Խանզադյանի «Խոսե'ք, Հայաստանի լեռներ» վեպում
2015 | Article
Սյունյաց երկիր, 2015թ․, 32 / 374, 53-57 էջ
|
Գրականության դասավանդման մեթոդներ, ձևեր
2014 | Book
Երևան, «Ահա Պոլիգրաֆ» հրատարակչություն, 2014թ., 100 էջ
«Մանրապատում» ուսուցման ժամանակակից մեթոդի կիրառման առանձնահատկությունները
2014 | Article
Մանկավարժական միտք, նո. 3-4, Երևան, 2014 թ., էջ 150-156
«Հեղինակի աթոռ» ուսուցման ժամանակակից մեթոդի կիրառման առանձնահատկությունները
2013 | Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, նո.3, Երևան, 2013 թ., էջ 67-75
«Վենի դիագրամ» ուսուցման ժամանակակից մեթոդի առանձնահատկությունները
2012 | Book
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ,նո. 3, Երևան, 2012թ., էջ 52-57
«Վեբ- որոնում» ուսուցման ժամանակակից մեթոդի առանձնահատկությունները
2012 | Article
Մանկավարժական միտք, նո. 1-2, Երևան, 2012թ., էջ 118-123
Ա. Մ. Արզումանյան , Ն. Հակոբյան
Գրական կերպարի հոգեբանական վերլուծություն. Գրական դատը որպես ուսուցման եղանակ
2011 | Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, նո 2, Երևան, 2011, էջ 98-104
Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ. «Խճանկար» մեթոդի առանձնահատկությունները
2010 | Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ,նո 2, Երևան, 2010թ.էջ 90-96
Ժամանակի և տարածության փոխհարաբորությունը Գալշոյանի «Ձորի Միրոն» վիպակում
2009 | Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ,նո 2, Երևան, 2009թ.էջ 169-175
Ուսուցման համագործակցային մեթոդի առանձնահատկությունները
2008 | Article
Մանկավարժական միտք, նո 2-3, Երևան, 2008թ.էջ 142-150
Բանաստեղծի նամականին.ուսուցման առանձնահատկությունները
2007 | Article
Մանկավարժական միտք,նո 1-2,Երևան,2007թ.էջ 143-151
|
Տեսիլի հոգեբանական-կառուցվածքային շերտերը Մուշեղ Գալշոյանի պատմվածքներում
2005 | Article
Հոգեբանությունը և կյանքը, նո. 4, Երևան, 2005թ.էջ 159-167
Մարդը սոցիալ-տնտեսագիտական ժամանակակից գրականության մեջ
2005 | Article
Հայսատան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, 2005, Երևան, # 8-9
Միջառարկայական կապերը գրականության դասին. արվեստ և գրականություն
2004 | Article
Հայոց լեզու և գրականություն, նո. 1-2. Երևան 2004 թ.էջ 83-91
Բառ-պատկերի հոգեբանական շերտերը Բակունցի պատմվածքներում
2004 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», նո. 1, Երևան 2004թ. էջ 160-168
|
Բառ-պատկերի հոգեբանական շերտը Բակունցի պատմվածքներում
2004 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (112), Երևան 2004թ., էջ 160-167
|
Բանավոր խոսքի զարգացման ուղիները
2002 | Article
Հայոց լեզու և գրականություն, նո. 3-4, Երևան 2002 թ. էջ 49-56
Պատկերավոր մտածողության զարգացման ուղիները
2001 | Article
Հայոց լեզու և գրականություն, նո. 1-2, Երևան 2001 թ. էջ. 48-57
Ներառարկայական կապերը գրականության դասերին
2001 | Article
Հայոց լեզու և գրականություն, նո. 5-6, Երևան 2001 թ. էջ 36-46
Տարբերակային համեմատությունը որպես գրողի բառարվեստի ուսուցման մեթոդ,
2001 | Article
Մանկավարժական միտք, նո. 2,Երևան, 2001թ,էջ 29-35
Կապող օղակ անցյալի և ներկայի միջև
1996 | Article
Պայքար, մարտ-ապրիլ, Երևան, 1996թ. էջ 53-56
Հողի և արյան կանչը
1995 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (86), Երևան 1995թ., էջ 178-182
|