Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Ashkhen E. Jrbashyan

Associate Professor | Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican
Education
Higher 1977 - 1982 Student in the Faculty of Philology of YSU
Higher 1982 - 1987 post graduating student in the chair of Theory of Literature and Esthetics of YSU

Academic degree
Candidate Theme - “Literary Currents and the Syster of Genres”, 1987, Professional Board of Literature, Department of Philology, YSU

Professional experience
Lecturer of Theory of Literarure, Introduction to the Theory of Literature, Armenian Versification at the departments of Armenian Philology, Romano-Germanic Philology, Oriental Studies

Academic courses
Theory of Literarure, Introduction to the Theory of Literature, Theory of Literery Genres, Structure of Literary Composition, Armenian Versification, Narratology

Scale of professional interests
Armenian and World Lliterature, Introduction to the Theory of Literature, History of Literature, Procody

Languages
Armenian, Russian, English

Համո Սահյանի բանաստեղծական վարպետության մի քանի հարցեր
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 18-30
|
Արժեքավոր ներդրում շանթագիտության մեջ
2020 | Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, Երևան, 2020, հունվար-մարտ, թիվ 1(69), էջ 247-253
Իրականության և արվեստի հարաբերակցության խնդիրը Լևոն Շանթի տեսական աշխատություններում, Լևոն Շանթ-150
2020 | Article
Հոբելյանական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2020, էջ 18-29
Հայկական ոտանավորի բնույթի հարցերը. Մինչաբեղյանական շրջանի տաղագիտության մեջ
2018 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2018, 1(61), էջ 38-58
|
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան, Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 256 էջ
Արսեն Բագրատունու «Հայկական չափի» տեսության արձագանքները հայ տաղագիտության մեջ
2018 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 3 (15), էջ 120-136
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Վաչագան Ավագյան , Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյանվ , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան , Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2017թ․, 288 էջ, Հայաստան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 3
2017 | Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան , Սամվել Մուրա­դյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 2
2017 | Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Հին հայկական տաղաչափական ձևերը Չարենցի պոեզիայում
2017 | Article
Չարենցյան ընթերցումներ – 10, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017, 224-238
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Լեոնիդ Թելյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ, Հայաստան
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Լեոնիդ Թելյան , Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Սամվել Մուրադյան , Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 272 էջ, Հայաստան
Սյուժեի և ֆաբուլայի փոխառնչակցության հիմնախնդիրը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 2 (20), էջ 3-12
|
Մանուկ Աբեղյանը և հայկական տաղաչափության խնդիրները
2015 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2015, 58-66 էջ
Նարատալոգիայի դասավանդման սկզբունքները բուհում
2015 | Article
Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 4/59, 173-176 էջ
Գրական սեռերի և ժանրերի տարբերակման խնդրի շուրջ
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 1 (16), էջ 3-17
|
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2015 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 288 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2015 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Գրական սեռեր և ժանրեր
2015 | Book
Համառոտ ակնարկ, Երևան, 2015, 72 էջ
Հայկական սոնետի պատմությունից
2014 | Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, Ե., 2014, 1/45/, 98-125
|
Էջեր Էդվարդ Ջրբաշյանին Հրանտ Ապրեսյանի գրած նամակներից
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 141.1, Երևան 2013թ., էջ 61-72
|
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2013 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 320 էջ
Պատումը՝ իբրև ժանրաստեղծիչ գործոն
2013 | Article
«Համատեքստ - 2013», Հոդվածների ժողովածու, Ե. 2013, էջ 129-136
Բանաստեղծական կայուն ձևերը Չարենցի պոեզիայում
2012 | Article
«Չարենցյան ընթերցումներ» ժող. 9, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2012, էջ 133-140
Պատումը իբրև ժանրաստեղծիչ գործոն
2012 | Article
«Համատեքստ- 2012», ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2012, Էջ 129-137
|
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս
2012 | Book
Երևան, 2012, 176 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, IV մաս
2012 | Book
Երևան, 2012, 248 էջ
Բանաստեղծության կայուն ձևերը Պարույր Սևակի պոեզիայում
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 134.2, Երևան 2011թ., էջ 26-32
|
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, II մաս
2011 | Book
Երևան, 2011, 248 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս
2011 | Book
Երևան, 2011, 248 էջ
Արևելահայ սոնետի ակունքներում
2010 | Article
«Համատեքստ - 2010» (հոդվածների ժողովածու), Երեւան 2010, ԵՊՀ հրատ., էջ 194-202
Հայկական կլասիցիզմի ժանրային համակարգը
2009 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երեւան 2009, 82 էջ
Ավ. Իսահակյանի բալլադների և լեգենդների ստրոֆիկական կառուցման եղանակները
2008 | Article
«Համատեքստ - 2008» (հոդվածների ժողովածու), Երեւան 2008, ԵՊՀ հրատ. Էջ 293-301
Չափածոյի ստրոֆիկական դասակարգման խնդրի շուրջ
2007 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (123), Երևան 2007թ., էջ 26-33
|
Սիմվոլիզմի տեսությունը դարասկզբի հայ քննադատության մեջ
2004 | Article
«Համատեքստ - 2004» (հոդվածների ժողովածու), Երեւան 2004, ԵՊՀ հրատ., էջ 71-80
Ե. Չարենցի «Գիրք ճանապարհի» ժողովածուի պոեմների տաղաչափության մի քանի հարցեր
2003 | Article
«Համատեքստ - 2003» (հոդվածների ժողովածու), Երեւան 2003, ԵՊՀ հրատ., էջ 63-73
Ռեալիզմը հայ գրականության մեջ
2003 | Article
«Հայկական համառոտ հանրագիտարան», Երեւան 2003, Հ. 4, էջ 277-278
Ռոմանտիզմը հայ գրականության մեջ
2003 | Article
«Հայկական համառոտ հանրագիտարան», Երեւան 2003, Հ. 4, էջ 287-288
Սիմվոլիզմը հայ գրականության մեջ
2003 | Article
«Հայկական համառոտ հանրագիտարան», Երեւան 2003, Հ. 4, էջ 437-438
Ֆուտուրիզմը հայ գրականության մեջ
2003 | Article
«Հայկական համառոտ հանրագիտարան», Երեւան 2003, Հ. 4, էջ 966
Բնապատկերը իբրև քնարական ապրումի արտահայտման միջոց (Տերյան և Չարենց)
2002 | Article
«Համատեքստ - 2002» (հոդվածների ժողովածու), Երեւան 2002, ԵՊՀ հրատ., էջ 117-127
Սիամանթոն և սիմվոլիզմի ավանդույթները
1998 | Article
«Նոր-Դար» (հոդվածների հանդես), Երեւան 1998, թիվ 2, 4 էջ
Համաշխարհային գրականություն
1995 | Article
9-րդ դասարանի համար, Երեւան 1995, «Լույս» հրատ., 335 էջ (համահեղինակ՝ Կ.Մատինյան)
Խաչատուր Աբովյանի գրական ժանրերը
1989 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (67), Երևան 1989թ., էջ 47-59
|
Հայ կլասիցիստական պոեմի ժանրային տարատեսակները
1988 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» հանդես, Երեւան 1988, №9, 8 էջ
Վոդևիլից դեպի կատակերգություն
1987 | Article
«Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում» ամսագիր, Երեւան 1987, թիվ 5, 8 էջ
Հայ ռեալիստական վեպի սկզբնավորումը
1987 | Article
«Սովետական մանկավարժ» ամսագիր, Երեւան 1987, թիվ 8, 5 էջ
Հայ կլասիցիստական քնարերգության ժանրերը
1987 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (61), Երևան 1987թ., էջ 96-107
|
Ժանրային համակարգը գրականության զարգացման մեջ
1985 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (56), Երևան 1985թ., էջ 48-59
|