Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Astghik V. Soghoyan

Lecturer | Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican
Education
2012 - 2016: Bachelor’s Degree of Philology, Faculty of Armenian Language and Literature, Yerevan State University
2016 - 2018: Master’s Degree of Philology, Faculty of Armenian Language and Literature, YSU
2018 - 2021: post-graduate of the Chair of History of Armenian Literature after Acad. Hr. Tamrazyan, Faculty of Armenian Philology, YSU

Academic Degree
PhD in Philology

Topic of PhD thesis
“Khachatur Abovyan’s Art of Narration”, YSU, 2021

Professional Experience
2022 - up to date: lecturer at the Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican Hrant Tamrazyan, YSU
2021 - up to date: researcher, NAS of RA, Institute of Literature after M. Abeghyan
2020 - 2022: lecturer at the Russian-Armenian (Slavonic) university, Chair of Armenian Language and Literature
2019 - 2022: “Anania Shirakatsi” – University of International Relations

Academic Courses
History of the Armenian New Literature of the 19th century

Scale of Professional Interests
Armenian New Literature, Children’s literature, Armenian and world literary connections and relations

Language
Armenian, Russian, English

Professional Membership
Deputy Editor-in-Chief of the “Literary Journal” of the Institute of Literature after M. Abeghyan, NAS of RA

«Մոխրոտիկ» հեքիաթի հայկական մշակումները համաշխարհային հեքիաթագրության համապատկերում
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 sp1, էջ 44-52
|
Պատմողի կերպարը Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպի կառույցում
2022 | Article
Էջմիածին, 2022, Ա, 59-79
Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը
2022 | Book
Եր., «Էդիթ Պրինտ», 2022, 240
Nikolay Gogol and Raphael Patkanyan: The Philosophy of Horror
2022 | Article
WISDOM, 2022, 3 (2), 112-123
|
Խաչատուր Աբովյանի հուշագրական պատումի առանձնաատկությունները
2021 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2021, 2 (23), 139-152
Հակոբ Պարոնյանի մանկական պատմվածքները
2021 | Article
«Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1, էջ 202-215
|
Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր
2021 | Book
Մենագրություն, «Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 188 էջ
|
Իրապատում հեքիաթը Հակոբ Պարոնյանի «Թատրոն. բարեկամ մանկանց» պարբերականի ժանրայի համակարգում
2020 | Article
Երևան, 2020, էջ 23-33
|
Խաչատուր Աբովյանի «Նախաշաւիղ կրթութեան…» դասագիրքը՝ որպես մանկական ստեղծագործությունների ընթերցարան
2020 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2020, 1 (19), 129-142
Հերոսի ճանապարհի մոնոմիֆի մոելը Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպում
2020 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2020, 2, 220-233
Հրաշքի մոտիվը աստվածաշնչյան պատումների համապատկերում («Թատրոն. բարեկամ մանկանց»)
2019 | Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2019, թիվ 2 (44), էջ 60-69
|
Գիգեսի մատանու առասպելը. Հակոբ Պարոնյանից մինչև Ջոն Թոլքին
2019 | Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, Երևան, 2019, թիվ 3 (67), էջ 71-84
|
Խաչատուր Աբովյանի «Աղասու խաղը» պոեմի պատումի աշխարհը
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), 117-133
Խաչատուր Աբովյանը մանկագիր. պատումի առանձնահատկությունները «Պատմություն Տիգրանի» վեպում
2019 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն, 2019, 3 (30), 14-25
Խաչատուր Աբովյանի «Աղասու խաղը» քնարապատմողական պոեմի երկխոսային բնույթը
2019 | Article
Վէմ, 2019, 2 (66), 67-85
Դաստիարակության խնդիրները Հակոբ Պարոնյանի մանկական պարբերականում
2018 | Book
Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն, 2018, 2018, 3 (27), 23-35
Խաչատուր Աբովյանի «Հազարփեշեն» երգիծապոեմը
2017 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, 1.2 (19), 31-39
Հանրահայտ մի հեքիաթի փոխադրության հետքերով. Շառլ Պերրո, Գրիմ եղբայրներ, Հակոբ Պարոնյան
2017 | Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 4 (60), 2017, էջ 123-140
|
Ռափայել Պատկանյանի վիպաշխարհը
2016 | Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, թիվ 3 (55), Երևան, 2016, էջ 85-118
|
Ֆենթեզի ժանրը. առասպելական տարրերը Սթեֆանի Մեյերի «Մթնշաղ» վիպաշարում
2016 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016, 1.3 (13), 56-60
Հովհաննես Թլկուրանցին սիրո տաղերգու. «Յովհաննէս եւ Աշայ» պոեմը
2015 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015, 1.3(6), 47-51
Աստղիկ Սողոյան , Աննա Պետրոսյան
Մոր կերպարի առանձնահատկությունները և յուրահատուկ դրսևորումները համաշխարհային գրականության մեջ
2015 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015, 1(18), 214-225