Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Tadevos V. Tonoyan

Associate Professor | Chair of Armenian Language
Education
Yerevan State University, Faculty of Philology

Academic degree
candidate of philology science

Professional experience
teaching job since 1990 from Yerevan State University,
Yerevan Institute of Architecture and Construction,
Armenian State Pedagogical University,
Editor-in-chief and director of “Pioneer” (at present “Aghbyur”) magazine,
Supervisor of the “Right” program of the Armenian Radio.
Vice-president of the “Capital” Union at the State Administration Office of the Armenian Television and Radio.

Academic courses
The literary text and the language thought.
The syntax of Western Armenian language.
The formation of a Armenian new literary language.

Scale of professional interests
Poetry, text and literature.

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership (NGO, professional council, editorial staff of scientific journal, funds etc.)
Member of Armenian Journalists’ Union
Member of Armenian Writers’ Union
Member of direction of Armenian Writers’ Union
Member of direction of Armenian Cultural Fund

Awards received
”Best Poetry” Grand prize of Armenian Cultural Fund
Gold medal of the Ministry of Culture of Armenia

էպոսի տեքստի միահյուսությունը ժառանգականության հիմնախնդրի տիրույթում
2018 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2018, 1 (13), 207-213
|
Եղիշե. տեքստ և պատմական իրականություն
2017 | Article
Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի: 2017, 1(42), էջ 606-613
|
Համատեքստ և տեքստ
2017 | Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան: 2017թ․, 1(40), 652-660 էջ, Հայաստան
|
Կյանքի և մահվան ընկալումները ըստ Սասնա ծռեր էպոսի. Ժառանգականություն. Մեծ Մհեր և Փոքր Մհեր
2017 | Article
Ակունք: 2017թ․, 1(15), 109-115 էջ, Հայաստան
|
Չարենցի «Ես իմ անուշ Հայաստանի» տաղի բառը
2017 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 2, 80-84 էջ, Հայաստան
|
Տեքստային իրականություն և պատմական իրականություն. Կորյուն
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2(11), 148-158 էջ, Հայաստան
|
Լեզվի և մտածողության փոխհարաբերությունը տեքստում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 60-69
|
Հայերենի տեքստը և լեզվամտածողական արժեհամակարգը
2016 | Book
Մենագրություն: Վաչագան Բարեբաշտ: 2016թ․, 404 էջ, Հայաստան
Ձայն-բառ-տեքստ աստիճանակարգը, բանի (տեքստի) տեքստային արժևորումը
2016 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 3/9/, 135-146 էջ, Հայաստան
|
Հայերենի համատեքստի ձայն-կյանք, լռություն-մահ լեզվամտածողական հոմանիշությունները
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 55-67
|
Հայոց բնագրի ընթերցումի համակարգայնությունը
2010 | Article
«Գարուն», N 7-8, Երևան, 2010
Ծրագիր. ոճաբանություն
2010 | Article
Մեթոդական ձեռնարկ, «Աղբյուր» հրատ., Երևան, 2010
Տեքստի տրամաբանության բացահայտումը որպես խոսքի գնահատման մեթոդ
2009 | Article
«Հայագիտական հանդես», N 1-2, Երևան, 2009
Կորյունի տեքստը և հայ գրերի առեղծվածը
2005 | Book
Մենագրություն, «Աղբյուր» հրատ., 2005
«Գրականության շնչառությունն ու փառքը»
2002 | Article
«Ազգ», Երևան, 6 մարտի, 2002
Եղիշեի ակամա ընդդիմախոս Եղիշեն
2002 | Article
Մենագրություն, «Աղբյուր» հրատ., Երևան, 2002
Վռամշապուհ արքա փրկիչ
1995 | Article
«Հայք», թ. 205 (532), Երևան, 1 նոյեմբերի 1995
Աշխարհիկ կտակարան
1992 | Article
«Երկիր», Երևան, 7 հոկտեմբերի 1992
Հայաստանի հոգևոր սահմանները
1990 | Article
«Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», թ. 4, Երևան, 1990
Միասնական լեզվի խնդիրը
1989 | Article
«Մաշտոց», դեկտեմբերի 6-10, Երևան, 1989
Բանաստեղծության «կենսաքառակուսում»
1989 | Article
«Գրական թերթ», թ. 52, Երևան, 22 դեկտեմբերի 1989
Վ. Խեչումյանի «Գիրք լինելություն» վեպը
1987 | Article
«Սովետական գրականություն», թ. 9, Երևան, 1987
«Զվարթնոցից» մինչև «Գիրք լինելության»
1987 | Article
«Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», թ. 4, Երևան, 1987