Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Hakob M. Cholakyan

Assistant | Chair of Armenian Language
Education
1970 - 1973: Student, Department of Armenian Language and Literature, Faculty of Philology, Yerevan State University

Academic Degrees
Candidate of Philological Sciences
Theme of the dissertation: “The Armenians of Ruj Valley Near Antioch: A Historical-Ethnographic Study”. 2002, Institute of Archaeology and Ethnography of Armenian Academy of Sciences

Professional Experience
1915: Senior Researcher,Institute of Linguistics, Armenian Academy of Sciences
1914: Senior Researcher, Institute of Archaeology and Ethnography of Armenian Academy of Sciences
Assistant Faculty of Philology, State University of Yerevan
1968 - 1970, 1973 - 2012: Teacher

Academic courses taught
Western Armenian, Bachelor’s courses
Syntactic Models: a specialized course, Master’s degree courses

Scope of Professional Interests
Armenian dialects, Western Armenian

Languages
Armenian, English, Arabic

Professional Membership
Senior Researcher, Institute of Archaeology and Ethnography, Armenian Academy of Sciences
Senior Researcher, Institute of Linguistics, Armenian Academy of Sciences

Արամո գիւղի մօտիկ Հայոց վանքը՝ Ս. Աստուածածին ու Ս. Գէորգ եկեղեցիներով
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2021 № 2 (34), էջ 30-44
|
Քեսապի շրջանի եկեղեցական հին կառոյցները յարանուանական համայնքներու բաժանումէն առաջ
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 103-121
Հայ վերապրողներու տեղաբաշխումը եւ կրթական գործի կազմակերպումն ու դպրոցները Սուրիոյ մէջ (1918-1946)
2018 | Article
Սուրիոյ հայերը, 2018, 261-304 էջ
|
Սուրիոյ Համպուշիէ գիւղի աշտարակին 1348 թ. հայերէն արձանագրութիւնը
2018 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2018, 2(62), էջ 144-154
|
Արեւմտահայերէնի կանոնարկման հարցեր (Չթեքուող խօսքի մասեր)
2018 | Book
Մենագրություն: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2018թ․, 136 էջ
Արեւմտահայերէնի քերականութիւն (կանոնակարգ եւ խնդիրներ) Գիրք Ա
2017 | Book
Մենագրություն: Ասողիկ, 2017թ․, 216 էջ
Սուրիոյ քրիստոնեայ այլադաւան հայերը եւ անոնց ազգային ինքութեան խնդիրը
2017 | Article
Էջմիածին, 2017, Բ, էջ 116-134
|
Արեւմտեան Հայաստանի Եւ Կիլիկիոյ Յուշամատեաններ
2015 | Book
Թիւ 8, Քեսապ, Անթիլիաս, 2015, 1384 էջ
Քեսապի Երեք Օրերը. 21-23 Մարտ 2014
2014 | Book
Երևան, 2014, 127 էջ
Անդաստան Ե.
2012 | Book
136 էջ, Հալէպ, 2012
Անդաստան Դ.
2012 | Book
136 էջ, Հալէպ, 2012
Անտիոքի Մերձակայ Ռուճի Հովիտի Հայերը, պատմա-ազգագրական ուսումնասիրութիւն
2006 | Book
Անթիլիաս, 2006, 260 էջ
Քեսապ. Հատոր Գ
2004 | Book
Հալէպ, 2004, 672 էջ
Քարէն Եփփէ Հայ Գողգոթային Եւ վերածնունդին Հետ
2001 | Book
Հալէպ, 2001, 168 էջ
Հայերէնի Աւանդական Ուղղագրութիւն
2000 | Book
Հալէպ, 2000, 96 էջ
Հայերէնի Դասագիրքս, Ա
2000 | Book
Հալէպ, 1990, տպ. «Արեւելք»: Երկրորդ բարեփոխուած տպագրութիւն՝ 2000, Հալէպ, 92 էջ
Քեսապ. Հատոր Բ
1998 | Book
Հալէպ, 1998, 568 էջ
Քեսապ. Հատոր Ա
1995 | Book
Հալէպ, 1995, 572 էջ: Գիրքին ներածութիւնը գրած է Գարեգին Բ. Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Հայերէնի Դասագիրքս, Ե
1992 | Book
Հալէպ, 1992, տպ. «Արեւելք», 104 էջ
Արցախեան ինքնաճանաչման բանաստեղծութիւնը
1990 | Book
Հալէպ, 1990, 80 էջ
Քեսապի Ժողովրդական Երգարուեստը
1980 | Book
Հալէպ, 1980, 124 էջ