Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Astghik A. Karapetyan

Lecturer | Chair of Armenian Language History
Education
YSU, Faculty of Armenian Philology bac. (1998-2002), mag. (2002-2004), PhD (2004-2008)

Academic courses
Old Armenian(Grabar), History ofArmenian language, Armenian dialectology

Scale of professional interests
Old Armenian, History of Armenian Language, Vocubulary of Middle Armenian

Languages
Armenian, Russian, English

Գրաբարի շտեմարան
2017 | Article
Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 72 էջ, Հայաստան, Երևան
Արաբական փոխառությունները Ամիրդովլաթ Ամասիացու «Օգուտ բժշկութեան» աշխատության մեջ
2010 | Article
Կանթեղ, 2010, N3
Ամիրդովլաթ Ամասիացու բժշկագիտական ժառանգության շուրջ
2006 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 148-155
|
Ամիրդովլաթ Ամասիացու բժշկագիտական ժառանգության շուրջ
2006 | Article
ԲԵՀ, 2006, N 3