Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Kim B. Aghabekyan

Professor | Chair of Modern Armenian Literature
Education
1969 - 1972: Post-Graduate Student, Asperantura, Yerevan State University
1961 - 1966: Graduate Student, Department of Armenian Philology, Yerevan State University

Academic degrees
1972: Candidate of Philological Sciences – “The Compositions of Gurgen Mahary”, Yerevan State University
1994: Doctor of Philological Sciences – “The Development Incentives of Contemporary Armenian Prose of 1960 - 1980”, Yerevan State University

Professional experience
1998 - present: Professor, Department of Armenian Philology
1982 - 1997: Associate Professor, Department of Armenian Philology
1974 - 1982: Senior Lecturer, Department of Armenian Philology
1969 - 1974: Lecturer, Department of Armenian Philology

Academic courses
Modern Armenian Literature
The History of Literature Criticism

Scale of professional interests
Modern Armenian Literature

Languages
Armenian (fluent), Russian (very good)

Professional membership
Member of the Professional Council # 012, for Granting YSU Academic Degrees
Member of the Writer’s Union of Armenia

Awards/Honors received
Golden Medal of the Yerevan State University
Golden Medal of the Writers’ Union of Armenia
Golden Medal of Akcel Bakuntc
Golden Medal of Movses Khorenatcy

Հոդվածներ
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 256 էջ
Կորուսյալ եզերքի գեղարվեստական պատկերը Մուշեղ Գալշոյանի ստեղծագործություններում
2014 | Article
«Գրական թերթ», թիվ 4, Երևան 2014, էջ 4
Համո Սահյանի և նրա պոեզիայի նվիրյալը
2014 | Article
«Սյունյաց երկիր», թիվ 6, Երևան 2014, էջ 5-6
Գուրգեն Մահարի
2013 | Book
Երևան 2013, 263 էջ
Մտորումներ Բակունցի «Կարմրաքար» վեպի շուրջ
2013 | Article
«Սյունյաց երկիր», թիվ 25, Երևան 2013, էջ 5-8
Կյորեսը և կյորեսցիները Բակունցի երկերում կամ շարունակվում է Շենի հին կռիվը
2010 | Article
«Սյունյաց երկիր», թիվ 10
Երևան 2011
Մեծ բարեկամության լուսեղեն հետագիգիծը
2009 | Article
«Գրականագիտական հանդես» թիվ Ա/Բ/
Քրիստոնեական վարդապետության հայկականությունը
2008 | Article
Երևան 2008
Հայ գրականությունը հայ ժողովրդի ճակատագրին խտացումն է
2003 | Article
Երևան 2003
Հաճելի հանդիպում
2003 | Article
Երևան 2003
Խալափյանի հերոսները մեզ հետ են ու մեր կողքին
2003 | Article
Երևան 2003
Հ. Օշականի «Հարիւր մեկ տարուան» եռապատումը
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 113-125
|
Հակոբ Օշականի «Հարիւր մէկ տարուան» եռապատումը
2002 | Article
Երևան 2002
Ազնիվ ու շիտակ ապրած տարիների վաստակը
2002 | Article
Երևան 2002
Չարենցը Հակոբ Օշականի գնահատմամբ
2002 | Article
«Չարենցյան ընթերցումներ-7»
Երևան 2002
Չարենցի «Երկիր Նաիրի» վեպի ավանդները
2002 | Article
«Չարենցյան ընթերցումներ-7»
Երևան 2002
Մեծ աշխարհի նախաշեմին
2001 | Article
«Նոր դար», թիվ 2
Երևան 2001
Հակոբ Օշականի «Ծակ Պտուկը» վեպը
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 45-61
|
Հակոբ Օշականի«Ծակ պտուկը» վեպը
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3
Երևան 2000
Օշականի վիպական աշխարհի մատույցներում
2000 | Article
«Գարուն», թիվ 2
Երևան 2000
Օշականի վիպաշխարհի մատույցներում
2000 | Article
«Յուսաբեր»
Երևան 2000
Օշականի վիպաշխարհի մատույցներում-1
1999 | Article
«Բագին», թիվ 2
Երևան 1999
Իսահակ Ալավերդյանի նոր գիրքը
1977 | Article
«Գրական Ադրբեջան», թիվ 10
Երևան 1977
Ժամանակակից հերոսի որոնումները
1975 | Article
«Սովետական գրականություն», թիվ 10
Երևան 1975
Խոստումնալից ամառ
1974 | Article
«Սովետական գրականություն», թիվ 8
Երևան 1974
Մահարու «Մրգահասը» Չարենցի գնահատությամբ
1973 | Article
«Չարենցյան ընթերցումներ»
Երևան 1973