Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Ruben K. Sakapetoyan

Professor | Chair of Armenian Language
Education

Academic degree

Professional experience

Academic courses
Of the Eastern Armenian and Western Armenian with the phonetics and lexicology, Issues of the history of the Western Armenian , Armenian language in the Eastern Armenian and in the Western Armenian the transfers a Stylistics, of the Eastern Armenian and Western Armenian synthetical grammar of of the art translation contemporary state of the Western Armenian of the vocabulary. Art phonetic, lexicology the tongue and style emits

Scale of professional interests
Style, Western Armenian language.
Grammar, Theory of translation.

Languages
Armenian, Russian, French, Turkey

Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան, Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 256 էջ
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Վաչագան Ավագյան , Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյանվ , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան , Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2017թ․, 288 էջ, Հայաստան
Հայոց լեզու
2016 | Book
Դասագիրք: Մանմար, 2016թ․, 183 էջ
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Լեոնիդ Թելյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ, Հայաստան
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Լեոնիդ Թելյան , Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Սամվել Մուրադյան , Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 272 էջ, Հայաստան
Հայոց լեզու
2016 | Book
Դասագիրք: Մանմար: 2016թ․, 160 էջ, Հայաստան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2015 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 296 էջ
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 11-րդ դասարանի համար
2015 | Book
2-րդ բարեփոխված հրատ., ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2015, 224 էջ
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 11-րդ դասարանի համար
2015 | Book
2-րդ բարեփոխված հրատ., ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2015, 208 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2014 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 284 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2014 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 296 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2014 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 300 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2014 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 304 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2014 | Book
Երևան, Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2014, 348 էջ
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 10-րդ դասարանի համար
2014 | Book
2-րդ բարեփոխված հրատ., ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2014, 224 էջ
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 10-րդ դասարանի համար
2014 | Book
2-րդ բարեփոխված հրատ., ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2014, 208 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2013 | Book
Երևան, Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2013, 348 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2013 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 320 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2013 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 348 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, V մաս
2013 | Book
Երևան, 2013, 248 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, II մաս
2013 | Book
Երևան, 2013, 236 էջ
Աշոտ Սուքիասյանի հիշատակին
2012 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, հ.2, 2012, էջ 282-283
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, III մաս
2012 | Book
Երևան, 2012, 236 էջ
«Հայոց լեզու», դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 12-րդ դասարանի համար
2011 | Book
ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2011, 184 էջ
Լ. Խաչատրյան. Հետաքրքրաշարժ լեզվաբանություն
2011 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», հ. 3/629, էջ 304-307, 2011, հ.3/629, էջ 304-307
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 12-րդ դասարանի համար
2011 | Book
ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2011, 160 էջ
«Հայոց լեզու», դասագիրք ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի համար
2010 | Book
Դասագիրք, Ե. 2010
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 11-րդ դասարանի համար
2010 | Book
ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2010, 224 էջ
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 11-րդ դասարանի համար
2010 | Book
ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2010, 208 էջ
«Հայոց լեզու», դասագիրք ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի համար
2009 | Article
Դասագիրք, Ե. 2009
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 10-րդ դասարանի համար
2009 | Book
Մակմիլան-Արմենիա, Երևան, 2009, 224 էջ
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 10-րդ դասարանի համար
2009 | Book
Մակմիլան-Արմենիա, Երևան, 2009, 208 էջ
Արևմտահայերենի դասագիրք
2006 | Book
Դասագիրք, Ե., 2006
Լ. Կ. Եզեկյան, Ոճագիտություն
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 191-192
|
Արևմտահայերենի արտացոլումը նորագույն բացատրական բառարաններում
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 91-97
|
Միևնույն բառաձևերի արտահայտած տարբեր իմաստները արևելահայերենում և արևմտահայերենում
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 53-62
|
Հայերենի երկու ճյուղերի ուղղագրական-հնչյունափոխական տարբերակները
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (108), Երևան 2002թ., էջ 32-45
|
Բազմիմաստ եւ համանուն բառերի ուսուցումը դպրոցում
2001 | Article
«Հ լեզու և գրակ.» 2001 N 5 - 6
Հոդակապը արդի հայերենում
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» 2000 թ. N. 1
Արևմտահայերեն-արևելահայերեն ուղղախոսական-բացատրական բառարան
2000 | Book
Բառարան, ԵՊՀ հրատ., 2000 թ., հ.1
Հոդակապը արդի հայերենում
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 47-51
|
Ռ.Կ. Սաքապետոյան , Յու. Ավետիսյան
Արևմտահայերենի գործնական աշխատանքների և վարժությունների ձեռնարկ
1997 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, «Արեգ», 1997թ.
Նորեն արևելահայերենի և արևմտահայերենի փոխթափանցման շուրջ
1996 | Article
Երևան, «Հայություն» ամսաթերթ, 1996 թ., N 1
Հայոց լեզուի նոր բառարան
1993 | Article
Գրախոսություն, Պեյրութ, «Հիուսիսյան Հայագիտական Հանդէս», 1993թ., N 1
Եղիշե Չարենցի արձակի լեզուն եւ ոճը
1993 | Article
Մենագրություն, Պեյրութ, «Սիփան» հրատ., 1993 թ.
Արևելահայերէնի և արևմտահայերէնի քերականական և բառապաշարային առընչութիւնները
1993 | Article
Պեյրութ, «Խօսնակ» ամսագիր, 1993 թ., թիւ 10
«Չ» սոսկածանցավոր բայերը հայերենի զարգացման արդի փուլում
1989 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 172-179
|
Ա. Մ. Սուքիասյան. ժամանակակից հայոց լեզու
1983 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 258-260
|