Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Serzhik G. Srapionyan

Associate Professor | Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican
Education (beginning with IHE)
1983 - 1986: Yerevan State University,the faculty of Armenian Philology,post-graduate of the Chair of Armenian Literature
1978 - 1983: Yerevan State University, Department of Armenian Language and Literature at the faculty of Armenian Philology

Academic degree
candidate - “ Western Armenian civic poetry of the 20th century first part ”, 1989, Yerevan State University

Professional experience
2002 - present Assistant professor at the Chair of Armenian Literature in Yerevan State University
1987 - 2002: Assistant at the Chair of Armenian Literature in Yerevan State University

Academic courses
19th century new armenian literature history (Bachelor degree)
Western Armenian literary connections (Masters degree)
Armenian novel (Masters degree)
Narekatsi-Mecarents-Siamanto (Masters degree)

Scale of professional interests
Western Armenian Literature
New Armenian iterature

Languages
Armenian,Russian,English (reads and translates with the help of dictionary)

Professional membership (NGO, professional council, editorial staff of scientific journal, funds etc.)
Member of board of the Armenian Philology in Yerevan State University

1877-78թթ. ռուս - թուրքական պատերազմի օրերի եղերական պատկերները Ավ. Ահարոնյանի «Իմ գիրքը» երկում
2010 | Article
Երևան, ԵՊՀ 2010
1877-78 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի օրերի եղերական պատկերները Ավ. Ահարոնյանի «Իմ գիրքը» երկում
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 131.2, Երևան 2010թ., էջ 32-40
|
Հովհ. Թումանյան - Ավ. Ահարոնյան առնչություններից
2009 | Article
Երևան, պրակ Թ, 2009
Ավ. Ահարոնյան-Համաստեղ առնչություններից,
2008 | Article
Երևան, 2008
Մերօրյա վրացու հոգեկերտվածքի հանրագիտարանը(Ռևազ Միշվելաձե, Գյուզի Մադոննան)
2006 | Article
Երևան,‹‹Հայագիտական հանդես›› 2006
Ա. Ահարոնյանը Ն. Աղբալյանի տեսադաշտում,
2006 | Article
Երևան,2006
Հրապարակախոսության ակունքների մոտ
2006 | Article
Երևան,‹‹Գարուն›› 2006
Ավետիս Ահարոնյան - Եղիշե Չարենց առնչությունների շուրջ,
2006 | Article
Երևան, ‹‹Նոր-Դարի›› 2006
Սիրտ սրտի... Շահնուրի հետ,
2005 | Article
Երևան, ‹‹Գարուն››, 2005
Ավետիս Ահարոնյան, Նշանավոր ճեմարանականներ
2005 | Article
Էջմիածին, 2005
Գիրք` խիստ անհրաժեշտ և օգտակար
2004 | Article
Երևան, ‹‹Գրական թերթ›› 2004
Գիտնականի կարապի երգը
2003 | Article
Երևան, ‹‹Գրական թերթ››, 2003
Արևմտահայ գրական դիմանկարը` նորովի մեկնությամբ,
2002 | Article
Երևան, ‹‹Գրական թերթ››, 2002
Ցեղային ոգու նկարագրի որոնումները Խ. Դաշտենցի «Ռանչպարների կանչը» վիպասքում
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 143-148
|
Ցեղային ոգու նկարագրի որոնումները Խ.Դաշտենցի «Ռանչպարների կանչը» վիպասքում
2000 | Article
Երևան, ԵՊՀ, 2000
«Բանականության ողբերգության» ողբերգական բանականությունը
1998 | Article
Երևան, ‹‹Հայագիտական հանդես››, 1998
Ռ. Սևակի «Վերջին հայերը» շարքը
1997 | Article
Երևան, ‹‹Հայոց լեզու և գրականություն››, 1997
Ինքնայրումի ճանապարհով
1996 | Article
Երևան, ‹‹Հանդես Երևանի համլսարանի››, 1996
«Գունագեղ, անսահման» բառի հայտնությունը
1990 | Article
Երևան, ‹‹Հայոց լեզու և գրականություն››, 1990
Հրավերքի երգն ու մաքառման խորհուրդը
1988 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988թ., էջ 165-171
|
Հրավերի երգն ու մաքառման խորհուրդը
1988 | Article
Երևան, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1988
Հայտնությունների համանվագ
1988 | Article
Երևան, ‹‹Հայագիտական հանդես›› 1998