Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Seyran Z. Grigoryan

Head of Chair | Chair of History and Literary Criticism of Modern Armenian Literature
Education
1984 - 1987: Post-Graduate Studies in Modern Armenian Literature, Department of Philology, Yerevan State University
1979 - 1984: Graduate Studies, Department of Philology, Yerevan State University

Academic degree
candidate - 1989, Yerevan State University

Professional experience
1991 - 2011: Docent, YSU, Department of Philology, Modern Armenian, Literature Chair,
1987 - 1991: Lecturer, YSU, Department of Philology, Modern Armenian, Literature Chair

Academic courses
The History of Modern Armenian Literature (bachelor),
Modern Armenian Poem (bachelor),
Independence period literature (masters)
Y. Charents work in 1937-37 (masters)
P. Sevak and world potry (masters)
Literary debate post-war period (masters)

Scale of professional interests
Modern Armenian Literature,
Literary Criticism

Languages
Armenin (free), Russian (free), French (read and translate by vocabulary)

Եղիշե Չարենցի մոնոստիքոսները
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 3-14
|
Վահագն Դավթյանի պոեմները
2021 | Book
«Արմավ», 2021, 460 էջ, Հայաստան
Պարույր Սևակը և համաշխարհային պոեզիան
2018 | Book
Մենագրություն: Արմավ, 2018թ․, 440 էջ
Եղիշե Չարենց և Ավետիս Ահարոնյան
2016 | Article
Ավետիս Ահարոնյան: 2016, 59-81 էջ
|
Թուրքի կերպարը Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ
2016 | Article
Մաթևոսյանական ընթերցումներ-3: 2016, 84-122 էջ, Հայաստան
|
Паруйр Севак и Марина Цветаева (Պարույր Սևակը և Մարինա Ցվետաևան)
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 3 (3), էջ 3-12
|
Ստալինը Չարենցի բանաստեղծություններում
2014 | Article
«Գրանիշ» հանդես, թիվ 4, 2014, էջ 41-51
Եղիշե Չարենցի բնագիրը
2013 | Book
Երևան 2013, 320 էջ
Եղիշե Չարենցի «Պատգամն» իբրև մեզոտիքոս
2012 | Article
«Վեմ» հանդես, 3(39), 2012, էջ 65-103
|
«Լուսնահար կարոտ». Պարույր Սևակ և Մարինա Ցվետաևա
2012 | Article
«Գրական թերթ», թիվ 31, 2012, էջ 4-5
Չարենցի տավտոգրամները
2012 | Article
«Չարենցյան ընթերցումներ», գիրք 9, 2012, էջ 89-119
Մեծ եղեռնի վերհուշը Վահագն Դավթյանի պոեզիայում
2010 | Article
«Վեմ» հանդես, 1(29), 2010, էջ 67-82
|
Եղիշե Չարենց և Պարույր Սևակ
2007 | Article
Չարենցյան ընթերցումներ, գիրք 8, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007
Հրանտ Մաթևոսյանը և Ակսել Բակունց
2006 | Article
Մաթևոսյանական ընթերցումներ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006
Պարույր Սևակ և Հովհաննես Թումանյան
2005 | Article
«Նորք», Երևան, 2005, թիվ 4
Բանասիրություն և բանավեճ (հոդվածների ժողովածու)
2002 | Book
Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2002
Չարենցի անտիպ ժառանգության գնահատման մի քանի հարցեր
2002 | Article
Չարենցյան ընթերցումներ, գիրք 7, Երևան, 2002
Պարույր Սևակը և Աստվածաշունչը
2001 | Article
Քրիստոնեությունը և հայ գրականությունը, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2001
Հայաստանի պոեզիան անկախության շրջանում
2001 | Article
Գրական թերթ, թիվ 9-10, Երևան, 2001
Լատիներեն թևավոր խոսքերը Չարենցի ստեղծագործության մեջ
1998 | Article
Չարենցյան ընթերցումներ, գիրք 6, Երևան, 1998
Պարույր Սևակ. Արձագանքող անտառը
1998 | Book
Երևան, «Վան Արյան» հրատ., 1998
Պսակազերծում. Եղիշե Չարենց
1997 | Book
«Նորահայտ էջեր» գիրքը, Երևան, «Նոյյան տապան» հրատ., 1997
Ուոլթ Ուիթմենը Պարույր Սևակի «Մարդը ափի մեջ» գրքում
1996 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 107-116
|
«Ուր է թագավորը» («Արշակ արքա, Դրաստամատ ներքինի» վեպը Լևոն Խեչոյանի արձակի համակարգում)
1996 | Article
«Նորք», թիվ 1, Երևան, 1996
Գրական մամուլ-1995
1996 | Article
Գրական թերթ, թիվ 6-8, 1996:
Վիոլետ կամ ըմբոստի ճշմարտությունը
1995 | Article
«Գարուն» թիվ 3, Երևան, 1995:
Շահնուրի «Նահանջը» Հայաստանում
1994 | Article
Շահան Շահնուր, «Նահանջը առանց երգի», Երևան, 1994
Վահագն Դավթյանի բանաստեղծության հնագույն աղբյուրները
1994 | Article
Հայկազյան հայագիտական հանդես, Բեյրութ, 1994
«Զքոյսդ ի քոյոց քեզ մատուցանեմ»
1994 | Article
Գրական թերթ, թիվ 4, Երևան, 1994
Գինու երգը ըստ Դանիել Վարուժանի և Վահագն Դավթյանի
1993 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (81), Երևան 1993թ., էջ 173-182
|
Անկախ Հայաստանի գրական հոգեվարքը
1993 | Article
Գրական թերթ, թիվ 14, Երևան, 1993
Պարույր Սևակը և Կոստան Զարյանի քերթողական արվեստը
1993 | Article
Շիրակ, թիվ 7-9, Բեյրութ, 1993
Ժամանակակից խորհրդահայ պոեմը (1960-80-ական թթ.)
1990 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1990