Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Vardan V. Yeghiazaryan

Associate Professor | Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican
Education (beginning with IHE)
Yerevan State University, Philological Faculty, Department of Armenian language and literature (1990-1995)

Academic degree
Candidate - “Yervand Otyan’s political satire”, 2002, Yerevan State University

Professional experience
2007 - present - Assistant professor at the Chair of Armenian Literature in Yerevan State University
1997 - 2007 Assistant at the Chair of Armenian Literature in Yerevan State University

Academic courses
Ancient and medieval Armenian literature ( Bachelor)
13 - 18th centuries Armenian lyric ( Bachelor)

Scale of professional interests
Ancient and medieval Armenian literature
New Armenian literature

Languages
Armenian, Russian, French (reads and translates with the help of dictionary)

Մկրտիչ Նաղաշի սիրո և բնության երգը
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2(17), էջ 93-104
|
Վիպական տաղը Լիպարիտ զորավարի մասին
2016 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2016, 2(8), 127-138 էջ
|
13 - 16-րդ դարերի քնարեգության զարգտացման միտումները և Հովհ. Երզնկացու առանձնահատկությունները
2010 | Article
Երևան, 2010
Թլկուրանցու աստվածաշնչյան թեմաներով երկու տաղերը
2010 | Article
Երևան, 2010
Քաջության, սիրո և նվիրումի գաղափարները ուշ միջնադարյան հայ բանաստեղծության մեջ
2007 | Article
Երևան, ‹‹Էջմիածին››, 2007, Բ-Գ, էջ137-149
Թուխմանուկի արձագանքները հայ միջնադարյան ժողովրդական երգերում
2007 | Article
Երևան,‹‹Հայոց լեզու և գրականություն››, 2007, թիվ 3-4/43/,էջ 47-54
Հայ միջնադարյան բանաստեղծության ուսուցումը բուհում
2007 | Article
Երևան, ‹‹Մանկավարժական միտք››,2007, թիվ 1-2,էջ 88-96
Հովհաննես Թլկուրանցին սիրո տաղերգու. սիրո հոգեբանությունըԱշայի և Հովհաննեսի սիրավեպում
2007 | Article
Երևան, ‹‹Կիրառական հոգեբանության հիմնախնդիրներ››,2007թ., էջ 237-246
Կտրիճ - Մանուկի դրսևորման ձևերը 11-16-րդ դարերի հայ տաղերգության մեջ
2002 | Article
Երևան,‹‹Նոր-Դար››,2002,թիվ 1,էջ 251-260
«Մանուկ - կտրիճ» հերոսը և հայ միջնադարյան երիտասարդական կազմակերպությունները
2000 | Article
Երևան, ‹‹Գարուն››, 2000, թիվ 10, էջ 29-32
Անձնազոհ Մանուկի խորհրդանշական կերպարը միջնադարյան հայրեններում
1999 | Article
Երևան,‹‹Իրան-Նամե›› ,1999, թիվ 10, էջ 29-32