Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Zhenia A. Kalantaryan

Professor | Chair of History and Literary Criticism of Modern Armenian Literature
Education
1959 - 1964: Faculty of Philology, Yerevan State University
1964 - 1968: Post-graduate student Chair of Armenian Literature, YSU, Faculty of Philology

Academic degree
Candidate of Philology, degree awarded in 1968 for her thesis entitled "Soviet Armenian Prose of 1930s", Yerevan State University
Doctor of Philology, degree awarded in 1987 for her thesis entitled "History of Armenian Literary Criticism", Yerevan State University

Professional experience
Since 2015: Professor, Chair of Literary Theory and Literary Criticism, YSU
2007 - 2015: Head, Chair of Literary Theory and Literary Criticism, Professor, YSU
1990 - 2007: Professor, Chair of Contemporary Armenian Literature, YSU
1981 - 1990: Docent (Associate Professor), Chair of Contemporary Armenian Literature
1969 - 1981: Lecturer, Chair of Contemporary Armenian Literature, YSU

Academic courses
History of Soviet Armenian Literature, History of Armenian Literary Criticism, Literary Trends of the Early 20th Century, Theory and Methodology of Literary Criticism, Problems of Periodical Classification of Contemporary Armenian Literature, Ways and Methods of Classifying Types of Art, Schools of Literary Criticism

Scale of professional interests
Armenian literature, Literary criticism

Languages
Armenian, Russian, French (with dictionary)

Professional membership
Chair, Degree Awarding Specialised Council (Theory of Literature) ,Yerevan State University
Member of the Writers’ Union of Armenia
Member of the Scientific Council of the Faculty of Armenian Philology, Yerevan State University

Awards received
Best Literary Critic of the Year, Writers’ Union in 2002
Certificate of Achievement of the Ministry of Science and Education in 2004
Prime Minister’s Medal in 2009
Medal of Movses Khorenatsi, 2011
Golden medal of the Ministry of Education and Science, 2012
Golden Medal of the Yerevan State University, 2015
“Hrant Matevossyan” annual award of the Writers’ Union of Armenia

«Պատ» գրական խորհրդանիշի փիլիսոփայական հիմքը և իմաստային նրբերանգները
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 3-17
|
Ժամանակների միջով, ժամանակի հետ
2021 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2021, 389 էջ, Հայաստան
Imagology կամ պատկերաբանություն ըստ հայ գրականության օրինակների
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 3-18
|
Նոր ազդակ թումանյանագիտության զարգացման համար
2020 | Article
Գրականագիտական հանդես, Ի, 2020-1․, Երևան, 2020, «Արմավ» հրատ․, էջ 240 – 265
Հովհաննես Թումանյանի կերպարն ըստ իր նամակների
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 3-16
|
Հակոբ Օշականը Թումանյանի մասին
2019 | Article
«Գրական թերթ», 2019, թ, 10, 10 համակարգչային էջ
Հովհաննես Թումանյանի հրապարակախոսությունը
2019 | Article
Գիտության աշխարհում, 2019, 1, էջ 12-21
Специфические особенности современной армянской прозы
2018 | Article
Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2018, 3, стр. 87-95
|
Վ․ Գրիգորյանի «5-րդ փողոցի» ծննդաբանությունը․ ավանդույթ և անհատականություն
2018 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 3(63), էջ 86-104
|
1918-1921 թթ․ Հայոց պատմության գեղարվեստական արձագանքը
2018 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 4(64), էջ 392-415
|
Քննադատությունը իբրև գործնական գրականագիտություն
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 290 էջ
Հումանիտար գիտությունների «ճգնաժամը» և գրաքննադատությունը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-14
|
«Բացակա» հերոսների գեղագիտական դերը Հրանտ Մաթևոսյանի արձակում
2016 | Article
Մաթևոսյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 3, 34-60 էջ, Հայաստան
|
История армянской литературно – теоретической мысли 5-19 веков
2015 | Book
Изд-во «Гитутюн» НАН РА, 2015, 403с.
Դիտանկյուն
2015 | Book
Գրականագիտական հոդվածների ժողովածու, «Արմավ» հրատարակչություն, 2015, 307 էջ
Վահան Թոթովենցը և եղեռնը
2015 | Article
«Նորք», Երևան, 2015, նո 3, էջ 128-138
|
Գրականագիտության բազմադիմությունը
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 142.2, 2014, էջ 3-15
|
Հրանտ Մաթևոսյանի «Տաշքենդ» վիպակը
2014 | Article
Տիպաբանական զուգահեռներ, Վէմ, Երևան, 2014, նո. 2, էջ 62 - 92
Չարենցի պոեմների ներժանրային հարցեր
2012 | Article
«Չարենցյան ընթերցումներ» ժող. 9, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2012, էջ 45-72
Միջտեքստայնություն
2012 | Article
«Նորք», 2012, N 2 էջ 148-159
|
Գրականության գործառնությունը
2012 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 2- 3, ԳԱԱ հրատ, Երևան, 2012, էջ 288-305
|
Եղիշե Չարենց
2012 | Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2012, 310 էջ
Գրականության գործառնությունը
2012 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 2012, նո. 2-3, էջ 45 - 72
Թոմաս Վուլֆ և Հրանտ Մաթևոսյան
2011 | Article
«Մաթևոսյանական ընթերցումներ» գիրք 2. ԵՊՀ հրատ. Երևան, 2011, էջ 35-65
|
Գուրգեն Մահարու «Կյանքի գիրքը» կամ ճշմարտության տարբերակները
2011 | Article
«Նորք», N 2, 2011, էջ 117-138
|
Խորհրդածություններ Գրիգոր Պըլտյանի «Հայկական ֆուտուրիզմ» գրքի մասին և նրա առիթով
2010 | Article
«Գրականագիտական հանդես», Երեւան, 2011, էջ 94- 111
Եղեռնական իրադարձությունների արձագանքները Ակսել Բակունցի արձակում
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 5-19
|
Հայ գրականություն
2010 | Book
Հանրակրթական դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, 2-րդ վերամշակված հրատարակություն, «Արևիկ» հրատարակչ., 2015թ, 255 էջ
Գրական հորիզոններ
2008 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008, 277 էջ
Մի քանի դիտարկումներ արդի հայ վեպի ներժանրային զարգացումների մասին
2008 | Article
«Գրական թերթ», Երեւան 2008, 5-6, 14 էջ
Գրող, գրականություն, ընթերցող
2007 | Article
«Նորք», Երեւան 2007, 3
Ուրվագծեր արդի հայ գրականության
2006 | Book
«Զանգակ» հրատ., Երևան 2006, 208 էջ
Մաթևոսյանի դասերը
2006 | Article
«Մաթևոսյանական ընթերցումներ» գիրք 1. ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2006 թ., էջ 96-108
Գրական երկի տարաբնույթ ընկալումները
2005 | Article
«Գրականագիտական հանդես», Երեւան 2005, Բ (Դ) պրակներ, էջ 68-77
Արսեն Տերտերյան (դիմանկար)
2005 | Article
«Նշանավոր ճեմարանցիներ» (հոդվածների ժողովածու), Ս. Էջմիածին 2005, էջ 437-446
Անդրադարձներ
2002 | Book
«Զանգակ» հրատ., Երևան 2002, 231 էջ
Հրանտ Թամրազյան
2001 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 208-211
|
Քրիստոնեական թեմաներն ու խորհրդանիշները Վ. Դավթյանի պոեզիայում
2001 | Article
«Քրիստոնեությունը և հայ գրականությունը» (հոդվածների ժողովածու), Երեւան 2001, 148-175
Հայ գրականություն
2000 | Book
(Միջնակարգ դպրոցի 10-րդ դասարանի համար), «Լույս» հրատ., Երևան 2000, 198 էջ
Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմի և սաղմոսների առնչությունները
1997 | Article
«Ս. Էջմիածին» հրատ., Երևան 1997, 67 էջ
Լևոն Շանթի «Հին աստվածներ» դրաման ժամանակի քննադատության ընկալմամբ
1991 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (74), Երևան 1991թ., էջ 19-34
|
Հրանտ Մաթևոսյանի գեղագիտության մի քանի հարցեր
1991 | Article
«Քննադատական տարեգիրք», Երեւան1991, «Նաիրի» հրատ., թիվ 3, էջ 20 - 40
Վահագն Դավթյան
1991 | Article
«Երևանի համալսարանի» հրատ., Երևան 1991, 163
Արշակ Չոպանյանը սփյուռքահայ գրականության քննադատ
1989 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (69), Երևան 1989թ., էջ 26-36
|
Վահագն Դավթյան. հողի և հայրենիքի խորհուրդը
1989 | Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1989, 30 էջ
Հայ գրականագիտության պատմություն
1986 | Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1986, 428 էջ
Հայկ Գյուլիքեխյանը քննադատ
1986 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (59), Երևան 1986թ., էջ 38-44
|
Հոգեբանական գրականագիտական դպրոցը և Արսեն Տերտերյանը
1985 | Article
«Քննադատական տարեգիրք», Երեւան 1985, «Նաիրի» հրատ. Էջ 193-219
Խաչատուր Աբովյանը արևմտահայ քննադատության գնահատությամբ
1984 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (54), Երևան 1984թ., էջ 40-55
|
Կեցության փիլիսոփայությունը «Եռանկյունու» մեջ (Ա. Այվազյանի մասին)
1984 | Article
«Գարուն», Երեւան 1984, թիվ 3
Ալեքսանդր Շիրվանզադեի ստեղծագործությունը սովետական շրջանում
1984 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (52), Երևան 1984թ., էջ 36-45
|
Հայ գրական քննադատության քրեստոմատիա
1984 | Book
(հատոր 2), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1984, 410 էջ
Գրական քննադատության տեսության և պատմության հարցեր
1982 | Book
Մենագրություն, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1982
Գրական քննադատության տեսության և պատմության հարցեր
1982 | Article
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1982
Քննադատության բովանդակության պատմական զարգացումը
1981 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (45), Երևան 1981թ., էջ 74-87
|
Հայ գրական քննադատության քրեստոմատիա
1981 | Book
(հատոր 1), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1981, 617 էջ
«Աթիլլա» պոեմի ստեղծագործական պատմությունից
1979 | Article
«Չարենցյան ընթերցումներ», գիրք 4, ԵՊՀ հրատ., Երեւան 1979, 154-167
Ե. Չարենցի «Աթիլլա» պոեմի ստեղծագործական պատմությունը
1978 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (36), Երևան 1978թ., էջ 168-174
|
Չարենցի սիրո լիրիկան
1977 | Article
«Չարենցյան ընթերցումներ», գիրք 3, ԵՊՀ հրատ., Երեւան 1977, էջ 58-98
Դեմիրճյանի գրականագիտական հայացքները սովետական գրականության ձևավորման շրջանում126-139
1977 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (31), Երևան 1977թ., էջ 126-139
|
Ժանրերը սովետահայ գրականության ձևովորման շրջանում
1974 | Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1974, 78