Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Սամսոն Դավոյան , Ա. Սարգսյան
Երկրների տնտեսական զարգացման մակարդակների գնահատումը
2021 | Article
ԳԼԱՁՈՐ 30, Համալսարանի հոբելյանական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու. Եր.: «Վան Արյան», 2021, էջ 122-136, ISBN 978-9939-70-390-9
K.Marx’s Economic Theory and Current Significance
2021 | Article
International Journal of Applied Research in Bioinformatics (IJARB) Volume 11, Issue 2, Article 5, 2021
Կոնտրոլինգի և ներքին վերահսկողության համակարգի համատեղ կիրառումը կազմակերպությունում՝ որպես վերջինիս զարգացման նախապայման
2021 | Article
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում պարբերական, Երևան 2021թ․, էջ 42-49 (անգլերեն)
Ֆինանսական կազմակերպությունների վարկանշումը ռիսկերի կառավարման համատեքստում
2021 | Article
Պատմություն և քաղաքականություն հանդես, Երևան 2021 թ․, թիվ 3 (14), էջ 84-90
Meruzhan Aslanyan
Ռուսաստանից Հայաստան դրամական փոխանցումների վրա տարաբնույթ շոկերի ազդեցության գնահատումը
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 29-36
|
С. Кантарджян , Рима Мартиросян
Экономические аспекты роботизации социальной сферы
2021 | Article
"CHRONOS" экономические науки. №3 (31), 2021. 7 с.
Վ. Բոստանջյան , Ա. Զախարյան
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների խնդիրը մրցունակ շրջանավարտ պատրաստելն է և աշխատաշուկային արձագանքելու ունակությունը
2021 | Article
«Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներ», 2021, թիվ 1 (4), էջ 30-38
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը որպես ընկերությունների գործունեության արդյունքների գնահատման կարևոր բնութագրիչ
2021 | Article
«Գլաձոր»-30, 30.04.2021, էջ 154-162, Հայաստան
Գ. Կիրակոսյան , Վ. Բոստանջյան
Բյուջետային ծախսերի արդյունավետության և հիմնավորվածության ապահովման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Article
«Այլընտրանք», 2021, թիվ 1, էջ 159-171
Հաճախորդների հետ համագործակցության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները առևտրային բանկերում
2021 | Article
«Այլընտրանք», 2021, ապրիլ-հունիս, էջ 208-217