Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Սամսոն Դավոյան , Ա. Սարգսյան
Երկրների տնտեսական զարգացման մակարդակների գնահատումը
2021 | Article
ԳԼԱՁՈՐ 30, Համալսարանի հոբելյանական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու. Եր.: «Վան Արյան», 2021, էջ 122-136, ISBN 978-9939-70-390-9
Մ. Եղիազարյան, Մ. Բունիաթյան
ՀՀ ընկերությունների վճարունակության եւ ֆինանսական կայունության ցուցանիշների վերլուծությունը ըստ տնտեսության ճյուղերի
2021 | Article
2021/Հոդված/Article, Եվրոպական Համալսարան,էջ 319-330
K.Marx’s Economic Theory and Current Significance
2021 | Article
International Journal of Applied Research in Bioinformatics (IJARB) Volume 11, Issue 2, Article 5, 2021
Կոնտրոլինգի և ներքին վերահսկողության համակարգի համատեղ կիրառումը կազմակերպությունում՝ որպես վերջինիս զարգացման նախապայման
2021 | Article
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում պարբերական, Երևան 2021թ․, էջ 42-49 (անգլերեն)
Ֆինանսական կազմակերպությունների վարկանշումը ռիսկերի կառավարման համատեքստում
2021 | Article
Պատմություն և քաղաքականություն հանդես, Երևան 2021 թ․, 3/13 համար
Meruzhan Aslanyan
Ռուսաստանից Հայաստան դրամական փոխանցումների վրա տարաբնույթ շոկերի ազդեցության գնահատումը
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 29-36
|
В. С. Алексанян , С.Н. Широков, И.Р.Трушкина
Тенденции и структурные сдвиги в формировании предложения на зерновом рынке России
2021 | Article
Agroscience and technology, International Scientific Journal, Armenian National Agrarian University, 2021 3/75, p. 249-253
В. С. Алексанян , С.Н. Широков, И.Р.Трушкина
Некоторые вопросы моделирования механизма развития зернопродуктового подкомплекса
2021 | Book
Взаимодействие города и села в современном обществе: тенденции, проблемы, перспективы. – М.: ВИАПИ имени А.А. Никонова, 2021. – с. 176-180
Վ. Ալեքսանյան , Դ. Հովհաննիսյան
Թռչնաբուծության ոլորտի մրցակցային միջավայրի բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Article
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ գիտական հանդես, #3, 2021 հուլիս – սեպտեմբեր, էջ 37-44
В. С. Алексанян , А.Р. Кузнецова, С.Н. Широков, И.Р.Трушкина
Оценка современного состояния производства зерна в Республике Армения
2021 | Article
Международный сельскохозяйственный журнал, Москва 2021, N 4(382, ст. 45-49