Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Обзор последних изменений в торговой политике: Армения (2017-2018)
2019 | Article
Пятое ежегодное заседание Группы экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии, 2019, 10 էջ
Ռ.Ա.Գևորգյան , Հ.Ջ.Ղահրամանյան, Ժ.Ս.Մխիթարյան, Վ.Կ.Սարգսյան
ՀՀ ԿԲ անկախությունը սահմանադրականության համատեքստում
2019 | Book
Էդիթ Պրինտ, 2019, 64 էջ
Ի՞նչ անել 2. Տնտեսական հեղափոխություն. ընկալումը և գործարկումը
2019 | Book
Գիտագործնական խորհրդաժողով: Խմբ.՝ Լուսյա Մեհրաբյան։ Եր., Անտարես, 2019, 208 էջ
|
Arevik Tepoyan
Վճարահաշվարկային համակարգի դերը ՀՀ տնտեսությունում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 67-75
|
Mariam Poghosyan
Ինովացիոն գործունեությունը որպես կապի ոլորտի զարգացման հիմնական ուղղություն
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 57-66
|
Ներկառուցված ոչ ֆորմալ ինստիտուտների գործառնումը սահմանադրականության համատեքստում
2019 | Article
«ԷԿՈնոմիկա ԳԻՏԱԿԱՆ» գիտական պարբերական, Երևան, 2019, էջ 15-28
|
Atom Mkhitaryan, Nonna Khachatryan
Effective Management of Doctorial Studies, Manual, LAMBERT Academic Publishing
2019 | Article
2019, 100 pages, International Book Market Service LTD
Տնտեսական և բիոլոգիական էկոհամակարգերի զարգացման հարացույցը
2019 | Article
Պատմություն և քաղաքականություն գիտական հանդես, 4/5/, 170-177 էջ, 2019 թ., Երևան
Գագիկ Ասլանյան , Գ.Գրիգորյան, Զ.Թումասյան
Նորամուծական տեխնոլեգիաների ստեղծման դերը և առանձնահատկությունները ժամանակակից տնտեսությունում
2019 | Article
Երևան, Գ.Վ.Պլեխանովի անվ. ՌՏՀ Եր. Մասնաճյուղ հրատ.,2019թ. Էջ 78-87:
Սամսոն Դավոյան , A. Sargsyan, A. Davoyan, D. Harutyunyan
Efficiency of Socio-Economic Reforms -The assessment through Integral Index
2019 | Article
Advance Research Journal Of Multidisciplinary Discoveries,2019, ISSN : 2456-1045 Vol.39 39(9), pp. 59-64, (Scopus indexed)