Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
The Philosophy of Ethics Presence in the Management Activity
2019 | Article
Պատմություն և քաղաքականություն գիտական հանդես, 2/3/, 188-199 էջ, 2019 թ., Երևան
Effective Management of Doctoral Studies
2019 | Book
Manual, LAMBERT Academic Publishing, 2019, 100 pages, International Book Market Service LTD
Նոննա Խաչատրյան , Գ. Ադամյան
Հեռավար ուսուցման կառավարման հիմնախնդիրներ
2019 | Article
Հանրային կառավարում 1/2019, 152-158 էջ, Երևան
Effective Teaching Strategy in Doctoral programs
2019 | Article
Բանբեր Հայագիտության Հայագիտական միջազգային հանդես, 2019 1 (19), 198-208 էջ
Միրզոյան Վ.
«Տնտեսական մարդու» հարացույցի վերարտա¬դրության հոգեբանական և կազմակերպական հիմքերը
2019 | Article
Արդի հոգեբանության գիտական հանդես, Երևան, 2019 թ., էջ 51 – 61:
Հասմիկ Հովհաննիսյան , Արմինե Չոբանյան, Շուշանիկ Իսահակյան
Այժմեական գիտելիք շահերի արդյունավետ պաշտպանության համար
2019 | Article
Implementation challenges of IFRS 9 impairment requirement in post-soviet countries' banks Accounting and accounting education in the digital society
2019 | Article
The international scientific conference VIII edition, 2019, p. 150-158
Հաշվառման համակարգի տեղն ու դերը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներկա գործընթացներում,
2019 | Article
Երևան, Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում 1, ՀՈՒՄԿ, 2019թ․, 6-19 էջ
Կարինե Զուրաբյան , Մարինա Խաչատրյան, Քնարիկ Միրզախանյան, Մետաքսյա Հարությունյան, Նունե Գասպարյան
Հաշվապահական հաշվառում, ուսումնական ձեռնարկ 5-րդ հրատ
2019 | Article
ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան 2019, 173 էջ
Ֆինանսական կայունության վրա ազդող գործոնների գնահատման ձևաչափը ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների օրինակով
2019 | Article
Հանրային կառավարում գիտական հանդես, 2019-1, էջ-159-167