Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները և մարդկային կապիտալի վերարտադրության հիմնախնդիրները անկախության տարիներին
2017 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 340 էջ
Աշոտ Մարկոսյան , Էլյանորա Մաթևոսյան, Սոնա Սարգսյան
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի զարգացման և էլեկտրաէներգիայի արտահանման հիմնախնդիրները
2017 | Book
Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 170 էջ
Կոռուպցիան՝ սոցիալական ինստիտուտ. խնդիրներ ՀՀ տնտեսությունում
2017 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2017, 2(650), էջ 219-228
The peculiarities of the agricultural sector’s development in Armenia
2017 | Article
Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University, 2017, 6 (248), 32-41 pp.
|
Актуальные проблемы долларизации экономики в Республике Армения
2017 | Article
Вестник полоцкого государственного университета. Серия D: экономические и юридические науки. 2017, Серия D, стр. 71-74
|
Hayk Mnatsakanyan , Houshang Heidarian
Effect of Price of Petroleum Products on Macroeconomics Parameters
2017 | Article
International Journal of Applied Business and Economic Research, 2017, 5, 289-303 pp.
|
Հարկային համակարգի դերը տնտեսական անվտանգության ապահովման գործում
2017 | Article
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2017, 4, էջ 124-129
|
Գևորգ Կիրակոսյան , Անի Սարգսյան
Հարկային քաղաքականության կատարելագործման և տնտեսական առաջնթացի ապահովման հիմնախնդիրները
2017 | Article
Այլընտրանք, 2017, 4, էջ 502-506
|
Նոննա Խաչատրյան , Արա Աղաջանյան
Զբոսաշրջության շուկայի զարգացման խթանները ՀՀ-ում
2017 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, 9-10(205-206), էջ 52-55
|
Նոննա Խաչատրյան , Արա Աղաջանյան
Կրթական ծրագրերի որակի վարկանիշավորումը բուհերում
2017 | Article
Այլընտրանք, 2017, 4, էջ 496-501
|