Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Բարձրագույն կրթությունը որպես ծառայությունների մատուցման առանձնահատուկ ոլորտ
2017 | Article
Եվրոպական ակադեմիա: Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, 8, էջ 210-216
|
Կոռուպցիոն ռիսկերի կանխարգելման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներ
2017 | Article
Ակունք, 2017, 2(16), էջ 165-169
|
N. Khachatryan , A.Yarazyan
Institutional System of Microfinancing in Agriculture
2017 | Article
Bulletin of National Agrarian University of Armenia, 2017, 3, 114-118 pp.
|
Որակի ապահովման մշակույթը բուհերում
2017 | Article
Հյուսիսափայլ. գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, 1, էջ 16-26
|
Հայաստանի Հանրապետությունում մասնագետների պահանջարկի ձևավորման հիմնահարցեր
2017 | Article
Հանրային կառավարում, 2017, 5, էջ 45-54
|
Վարդան Բոստանջյան , Սեդրակ Թոփլաղալցյան
Ներդրումային քաղաքականության միջազգային փորձը
2017 | Article
Այլընտրանք, 2017, 4, էջ 21-30
|
Աստղիկ Փարսյան
Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի ցուցանիշների քլաստերային վերլուծությունը հյուսիսային ջրավազանի օրինակով
2017 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, 11-12 (207-208), էջ 156-161
|
Աստղիկ Փարսյան
Հայաստանի Հանրապետության մակերեվութային ջրերի որակական ցուցանիշների համեմատական էկոնոմետրիկ վերլուծությունը
2017 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, 11-12 (207-208), էջ 151-155
|
Զարգացմանը միտված կառույցների ռեսուրսների համադրման նախադրյալները Հայաստանում
2017 | Article
Այլընտրանք, 2017, 3, էջ 5-8
Թաթուլ Մանասերյան , Արտյոմ Բարսեղյան
Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական համալիրի և տնտեսական անվտանգության համակարգի փոխազդեցությունները
2017 | Article
Աշխատանքային տետրեր, 2017, 3-4 (43-44), էջ 142-154
|