Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
ՀՀ ՌԱՀ-ի համահունչ պետական կառավարման մոդելի բաղադրիչները
2017 | Article
Աշխատանքային տետրեր, 2017, 3-4 (43-44), էջ 119-123
|
Պատերազմի տնտեսագիտություն. պետության առաջնահերթությունները
2017 | Article
Աշխատանքային տետրեր, 2017, 3-4 (43-44), էջ 97-119
|
Թաթուլ Մանասերյան , Վահե Մարտիրոսյան
Էներգետիկ անվտանգության ապահովման հնարավորությունները և հելիոֆիկացիայի ծրագրի իրագործման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում
2017 | Article
Այլընտրանք, 2017, 4, էջ 479-490
|
Татул Манасерян , Володя Мкртчян
К вопросу о риске конкурентоспособности в рамках интеграционных процессов ЕАЭС
2017 | Article
Այլընտրանք, 2017, 4, էջ 185-193
|
Այլընտրանքային ներդրումների ներգրավման տեսա-գործնական խնդիրներ
2017 | Article
Այլընտրանք, 2017, 4, էջ 15-20
|
Отмена санкций запада и новые реалии региональной интеграции: Армения – Иран – Еаэс
2017 | Article
Այլընտրանք, 2017, 2, էջ 5-16
|
Աշոտ Մարկոսյան , Ելիզավետա Մարգարյան
Տնտեսական աճը և կուտակման նորման Հայաստանի Հանրապետությունում
2017 | Article
Հանրային կառավարում, 2017, 2, էջ 50-58
|
Աշոտ Մարկոսյան , Գրիգոր Կուրղինյան
Օժանդակ կառավարչական ծառայությունների օպտիմալացումը և ձեռքբերումը մասնավոր հատվածից
2017 | Article
21-րդ դար, 2017, 2 (72), էջ 95-111
|
Արժեքների համակարգը և բնակչության արդի սոցիալական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2017 | Article
Էկոնոմիկա, 2017, 34, էջ 35-52
Տնտեսական աճի որակական գնահատման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները
2017 | Article
Էկոնոմիկա, 2017, էջեր 35, 36-38 և 47-49