Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
The Formation of Foreign Direct Investments on Agricultural Scale and its Economic Consequences, Tropentag 2019
2019 | Article
“Filling gaps and removing traps for sustainable resources management”, Book of abstracts, September 18-20, 2019, Kassel, Germany, p. 583.
Sampling of Data and Information on Agriculture on Regional Scale in Armenia, Tropentag 2019
2019 | Article
“Filling gaps and removing traps for sustainable resources management”, Book of abstracts, September 18-20, 2019, Kassel, Germany, p. 584.
Աշոտ Մարկոսյան , Վ.Խաչատուրյան, Է.Մաթևոսյան
Տարածաշրջանի երկրների տնտեսական համագործակցությունը որպես երկրների ներուժի զարգացման միջոց. պետական պարտք
2019 | Book
«ՀԿ Դեպո – Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում ստեղծված ձեռնարկ, Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ, ԵՀՀ համալսարան, նոյեմբեր 2019թ., էջ 32-62
Աշոտ Մարկոսյան , Վ.Խաչատուրյան, Է.Մաթևոսյան
Ազատությունը և արդարությունը որպես հանրային բարձրագույն արժեք
2019 | Book
«ԷԿՈնոմիկա ԳԻՏԱԿԱՆ», N 2, 2019թ., էջ 11-43
Աշոտ Մարկոսյան , Վ.Խաչատուրյան, Է.Մաթևոսյան
Ժամանակակից պետության տնտեսագիտություն. պետության և շուկայի նոր մարտահրավերները
2019 | Book
Երևան, «Անտարես» հրատ., 2019թ., 556 էջ
Աշոտ Մարկոսյան , Է.Մաթևոսյան
Տնտեսական հեղափոխությունը և դրա նախադրյալները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Article
«Ի՞նչ անել-2. Տնտեսական հեղափոխություն. ընկալումը և գործարկումը», գիտագործնական խորհրդաժողով, Երևան, «Անտարես» հրատ., 2019թ., էջ 18-40
Աշոտ Մարկոսյան , Ա.Զալինյան
Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների և գործունեության ծրագրա-նպատակային փուլերի իրականացման մեթոդական առանձնահատկությունները
2019 | Article
«ԷԿՈնոմիկա գիտական», N 1, 2019թ., էջ 59-68
Աշոտ Մարկոսյան , T.S.Martirosyan, E.N.Matevosyan
The assessment of the effectiveness of state external debt of the government of the Republic of Armenia
2019 | Article
Տեղեկագիր բարձր տեխնոլոգիաների, N 2 (9)/ 2019, Շուշի, 2019թ., էջ 36-49
Աշոտ Մարկոսյան , M.G. Ghahramanyan
Project management: main stages and approaches
2019 | Article
Տեղեկագիր բարձր տեխնոլոգիաների, N 2 (9)/ 2019, Շուշի, 2019թ., էջ 30-35
Աշոտ Մարկոսյան , М. Каграманян
Специфика и особенности управления бизнес-процессами в Армении
2019 | Article
«Գիտական Արցախ» ամսագիր, N 1(2), 2019թ., էջ 136-147