Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
A number of anti corruption activities in Armenia
2019 | Article
Bulletin of high technology, N3 /10/, 2019, Shushi, p. 29-36
Կոռուպցիայի և ստվերային տնտեսության կապը. դրսևորումները և խնդիրները
2019 | Article
<<Այլընտրանք>> գիտական հանդես, N3, հուլիս- սեպտեմբեր, 2019թ., էջ 164-182
Ստվերային տնտեսության գործոնային ազդեցությունները և պատճառա-հետևանքային դրսևորումները, Ինչ անել-2
2019 | Article
Գիտա-գործնական խորհրդաժողով. <<Տնտեսական հեղափոխություն. ընկալումը և գործարկումը>>, ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆ-տ և ՀՀ գործարարների միություն, Երևան, հր. Անտառես, 2019, էջ 178-197
Սոֆիա Թոքմաջյան , R.Harutyunyan, T.Grigoryan, A.Poghosyan
Peculiarities of determining the salary size of the lecturer by rating method
2019 | Article
Bulletin of High Technology, Shushi, 2019. N2 (9), p. 18-22.
Ֆինանսական կազմակերպությունների վարկանշման գործընթացի հիմնական փուլերի վերլուծություն
2019 | Article
Այլընտրանք գիտական հանդես #3․ Երևան 2019, էջ 282-287
Հիդրոէլեկտրակայանի բնապահպանական ազդեցությունները Հայաստանում
2019 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2019 (2), 128-135 էջ:
Առևտրային բանկի հաճախորդների վարկունակության գնահատման մոդելավորումը արհեստական նեյրոնային ցանցերի միջոցով, Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում
2019 | Article
2019(2), էջ 70-84
Ա.Ա. Խառատյան , Ս.Գ. Սարգսյան, Ի.Ա. Չուխաջյան
ՀՀ տնտեսական աճի, պետբյուջեի հարկային մուտքերի և զբաղվածության վրա օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ազդեցության գնահատումը:
2019 | Article
Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2019, Հ. 16, № 2, էջ 121-127:
Պետության կայացվածության և սահմանադրականության փոխառնչությունները
2018 | Article
Գիտական Արցախ, 2018, N1, Էջ 283-290
Իշխանության գերխնդիրը սահմանադրականության մակարդակի բարձրացումն է
2018 | Article
Ինչ անել. Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, գիտագործնական խորհրդաժողով, Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների ﬕություն, 2018, Երևան, Էջ 9-16