Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Տնտեսական համակարգերի նույնականացման շուրջ
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 33-42
|
Davit Abgaryan
Էլեկտրոնային առևտրի ընդունումը ՀՀ-ում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 33-42
|
Georgi Avetisyan
Կոռուպցիայի ազդեցությունը կառավարման արդյունավետության վրա
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 68-79
|
Կարինե Զուրաբյան , Մարինա Խաչատրյան, Քնարիկ Միրզախանյան, Մետաքսյա Հարությունյան, Նունե Գասպարյան
Հաշվապահական հաշվառում
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: կրթական հիմնադրամ հրատաակչություն, 2017թ․, 175 էջ
Ն. Խաչատրյան , Ա. Ճուղուրյան
Հանրամատչելի տնտեսագիտություն
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Էդիթ Պրինտ, 2017թ․, 100 էջ
Անուշ Պետրոսյան , Թավադյան Աշոտ, Նալչաջյան Վ., Մանուկյան Ե., Հակոբյան Տ., Մկրտչյան Ա., Թևիկյան Ա., Բազինյան Ե., Կեսոյան Ն., Հարությունյան Կ., Հարությունյան Մ., Թավադյան Աղ., Խչեյան Մ., Սարգսյան Ա.
Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ, Տնտեսագետ, 2017թ․, 324 էջ
Analysis of legal framework of the energy sector of RA: market challenges
2017 | Thesis
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 59-60
Residential electricity demand forecasting through artificial neural networks
2017 | Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 31-33
Elyanora Matevosyan, Ashot Markosyan , Sona Sargsyan
Approaches for electricity tariff formation and their connection with the minimum size of salaries
2017 | Thesis
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 57-58
|
Ashot Markosyan , Elyanora Matevosyan
Ways of making the republic of Armenia an energy efficient state
2017 | Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 55-57
|