Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Energy Consumption and Energy Efficiency in Armenia-the Household Sector, Techniques and Research Area
2016 | Article
Systemic and Sustainable Energy Efficiency in Armenia. 2016, p. 10-16
Energy Economy
2016 | Article
Systemic and Sustainable Energy Efficiency in Armenia. 2016, p. 50-53
|
Շրջանավարտների կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հիմնախնդիրները բարձրագույն կրթության համակարգում
2016 | Article
Հայաստանը` տարածաշրջանային գիտակրթական կենտրոն: 2016, 49-56 էջ
|
Mels Sahakyan , Shogher Ghazaryan
Tourism modeling: a new approach to tourism
2016 | Thesis
17th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Managerial Issues in Modern Business”. 2016, p. 21
|
Mels Sahakyan , Gayane Tumanyan
An approach to planning an advertising campaign
2016 | Thesis
17th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Managerial Issues in Modern Business”. 2016, p. 42
|
Mels Sahakyan , Gayane Tumanyan
An approach to planning an advertising campaign
2016 | Article
17th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Managerial Issues in Modern Business”. 2016, p. 310-318
|
Mels Sahakyan , Shogher Ghazaryan
Tourism modeling: a new approach to tourism
2016 | Article
17th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Managerial Issues in Modern Business”. 2016, p. 160-170
|
Տնտեսական համակենտրոնացումները և դրանց գնահատման ու կկարգավորման մեթոդաբանական հարցերը
2016 | Book
Նահապետ, 2016թ․, 80 էջ
|
«Անշարժ գույքի շուկա» դասընթացի բակալավրիատի ուսումնական ծրագիր
2016 | Book
Նոյան տապան հոլդինգ, 2016թ․, 8 էջ
Ինստիտուցիոնալիզմի հոգեբանական ուղղության նեյրոտնտեսագիտական վերլուծությունը
2016 | Book
Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 84 էջ