Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Պետությունը և ոչ պետական սեկտորը
1993 | Article
Մենագրություն, Գործարար Հայաստան հ. 1-2, 1993թ.
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր: Ֆինանսական քաղաքականությունը
1993 | Article
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն: Երևան, 1993թ
Մի «ինտելեկտուալի դատողությունների» կապակցությամբ
1993 | Article
Ազգ, 16 նոյեմբեր
Նորից նույնի մասին (խորհրդարանում քննարկվող «1993թ. սոցիալ-տնտեսական ծրագրի» կապակցությամբ)
1993 | Article
Ազգ, 2 ապրիլ
Экономические основы формирования структурной политики в материальном производстве Республики Армения
1993 | Article
Автореферат доктовской диссертации, Ереван, 1993г.
ՀՀ-ում ձեռնարկատիրության բարենպաստ միջավայրի ստեղծման միջոցառումները և ձեռնարկատիրական ռիսկի գնահատման մեթոդիկան
1993 | Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Պաշտպանված է ՏՊԳՀԻ-ի գիտխորհրդում, Երևան, 1993թ., 215 էջ
Ոչ պետական սեկտորը տնտեսական վերափոխումների համակարգում
1992 | Article
Գործարար Հայաստան հ. 8-9, 1992 թ.
ՀՀ տնտեսության ոչ պետական ոլորտի զարգացման և ործունեության կարգավորման ուղղություններն ու մեխանիզմը
1992 | Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Պաշտպանված է ՏՊԳՀԻ-իգիտ. Խորհրդում, Երևան, 1992թ., 140 էջ
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր
1992 | Article
ՀՀ էկոնոմիկայի պետական կոմիտե: Երևան, 1992թ
Համաշխարհային շուկայի գների ավտոմատացված համակարգը
1992 | Article
ՀՀ էկոնոմիկայի պետական կոմիտե: Երևան, 1992թ
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of Economics,
Professor Hayk Sargsyan

Dean's office: (+374 60) 71-06-42
(inner line 76-42),
economics@ysu.am