Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Սամսոն Դավոյան , A. Sargsyan, A. Davoyan
The Imperative of Maintaining the Rule of Law and Its Assessment
2018 | Article
Proceedings of IASTEM International Conference, Dublin, Ireland, 1st-2nd March 2018, ISBN:978-93-87405-18-9
The Assessment of Various Reforms with the Help of an Integral Index (The Case of Transition Economies)
2018 | Article
Journal of Economic and Social Development (JESD) Vol. 5, No. 2, September 2018, pp. 13-21, (Scopus indexed)
Approaches Towards Designing on line modular programs in agrarian education
2018 | Article
Bulletin of National Agrarian University of Armenia, #3, 2018, 72-74 էջ
Ուսանողի սոցիալական մեկուսացման հիմնախնդիրները հեռաուսուցման համակարգում
2018 | Article
Ակունք, գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 4(20), 131-136 էջ, Երևան 2018
Հասմիկ Մարգարյան , Հ. Ղարագյոզյան
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության էությունը և դերը տնտեսության մեջ
2018 | Article
«Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածու թիվ 4 (20), Երևան 2018, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 120-130
Հայկ Մնացականյան , Լ. Բաղդասարյան
ՖՀՄՍ (IFRS) 9 ներդրման հիմնախնդիրները ՀՀ բանկերում
2018 | Article
“Այլընտրանք” եռամսյա գիտական հանդես, # 4, 2018, էջ. 65-74
Ներդրումային միջավայրի բարելավման արդի խնդիրները ՀՀ-ում Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները
2018 | Article
2018, 127-132 Էջեր
Ներդրումային միջավայրի բարելավման արդի խնդիրները ՀՀ-ում Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները
2018 | Article
2018, 127-132 Էջեր
Լևոն Խաչատրյան , Լ. Հ. Աղաջանյան, Լ. Լ. Աղաջանյան, Ա. Լ. Աղաջանյան
Արդյունաբերության զարգացման առաջնահերթությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2018 | Article
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, Լրաբեր, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Մաս 2, Երևան, 2018, էջ 477 – 482
Ծախսումների և ծախսերի հաշվառման հիմնախնդիրները
2018 | Article
<Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում> գիտական հանդես, ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան 2018, էջ 13-36: