Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Commercial Diplomacy in Armenia’s Foreign Economic Relations. Research Result
2018 | Article
Economic Research Vol.4, N4, 2018, Belgorod State National Research University 2018, pp.13-21, With Hayrapetyan V. http://rreconomic.ru/journal/annotation/1569
Ներդրումային նախագծի արդյունավետության գնահատումը ռիսկի և անորոշության պայմաններում իմիտացիոն մոդելավորմամբ
2018 | Article
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2018 (1), էջ 96-108
Երկրների քլաստերացումն ըստ էլեկտրոնային կառավարման մակարդակի արհեստական նեյրոնային ցանցի միջոցով
2018 | Article
ԳՊՀ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2018 (5), էջ 354-365
Էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի կանխատեսումը արհեստական նեյրոնային ցանցերի միջոցով
2018 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2018, 15(2), էջ 195-199
Էլյանորա Մաթևոսյան , A.Kh.Markosyan , M.V.Miqaelyan, L.Vu.Yarmaloyan
Monopoly and the problems of its regulation in Armenia
2018 | Article
Տեղեկագիր բարձր տեխնոլոգիաների, N 3 (7)/ 2018, Շուշի, 2018թ., էջ 58-73
Էլյանորա Մաթևոսյան , A.Kh.Markosyan, K.A.Nersisyan, L.V.Tokmajyan
Water resources of the Republic of Armenia and exporting opportunities of potable water
2018 | Article
Տեղեկագիր բարձր տեխնոլոգիաների, N 3 (7)/ 2018, Շուշի, 2018թ., էջ 13-28
Հայաստանի Հանրապետության խմելու ջրի արտահանման հնարավորությունները
2018 | Article
ԷԿՈնոմիկա, N 38-39, 2018թ., էջ 91-97
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կամ նորը՝ լավ մոռացված հինն է
2018 | Article
ԷԿՈնոմիկա, N 38-39, 2018թ., էջ 75-83
Ազգային հարստություն ստեղծելու տնտեսության ներուժը
2018 | Article
«21-րդ դար», «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի տեղեկատվական-վերլուծական հանդես. N 4 (80), Եր., 2018թ., էջ 51-61
Էլյանորա Մաթևոսյան , Ա.Մարկոսյան, Մ.Միքայելյան
Ներդրումային շուկա և ներդրումային միջավայր
2018 | Article
ԷԿՈնոմիկա, N 36-37, 2018թ., էջ 101-106