Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Աշոտ Մարկոսյան , Է.Մաթևոսյան
Ազգային հարստություն ստեղծելու տնտեսության ներուժը. «21-րդ դար»
2018 | Article
«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի տեղեկատվական-վերլուծական հանդես. N 4 (80), Եր., 2018թ., էջ 51-61
Աշոտ Մարկոսյան , Է.Մաթևոսյան
Պետական կառավարման համակարգի Սինգապուրի փորձի համառոտ նկարագիրը և Հայաստանի Հանրապետությունում դրա տեղայնացման հնարավորությունները
2018 | Article
ԷԿՈնոմիկա, N 38-39, 2018թ., էջ 84-90
Քոչարյանական «աճի» առասպելը
2018 | Book
Երևան, «Անտարես» հրատ., 2018թ., 120 էջ
Աշոտ Մարկոսյան , Ա.Խ.Մարկոսյան
Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության տնտեսական ինտեգրման հիմնահարցերը
2018 | Article
«Գիտական Արցախ», N 1, 2018թ., էջ 266-282
Հայկ Սարգսյան , Հարությունյան Գ., Գևորգյան Ռ.
Diagnostics and Monitoring of Constitutionalism in Transition Economies
2018 | Article
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, p.56
Լոգիստիկական մեթոդների զարգացումը եվ դրանց կիրառման առանձնահատկու-թյունները կազմակերպության կառավարման համակարգում
2018 | Article
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, 12-րդ տարեկան գիտական կոնֆերանս “Հայաստան-25”, Երևան, 2018, էջ 232-240:
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման միտումները ՀՀ-ում
2018 | Article
Կրթութունը և գիտությունը Արցախում գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի հանդես, 1-2, 2018, էջ 116-124
The theoretical and practical manifestations and problems of shade economy: Armenian shade economy in that context
2018 | Article
Bulletin of high technology, 3 /7/, 2018թ., Shushi, p. 74-89
The entrepreneurial orientation and employability relation to individual and organizational success measurement
2018 | Article
Proc. of Engineering of Academy of Armenia, N3, v.15, 2018, pp. 355-362.
Աննա Հակոբջանյան , A. Arakelyan, S. Nakashian
Balanced model of entrepreneurial and employability relations to organization and employees
2018 | Article
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա թիվ 5-6,(213-214), 2018, էջ 129-134:
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of Economics,
Professor Hayk Sargsyan

Dean's office: (+374 60) 71-06-42
(inner line 76-42),
economics@ysu.am