Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Mels Sahakyan , Shogher Ghazaryan
Tourism modeling: a new approach to tourism
2016 | Article
17th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Managerial Issues in Modern Business”. 2016, p. 160-170
|
Տնտեսական համակենտրոնացումները և դրանց գնահատման ու կկարգավորման մեթոդաբանական հարցերը
2016 | Book
Նահապետ, 2016թ․, 80 էջ
|
«Անշարժ գույքի շուկա» դասընթացի բակալավրիատի ուսումնական ծրագիր
2016 | Book
Նոյան տապան հոլդինգ, 2016թ․, 8 էջ
Ինստիտուցիոնալիզմի հոգեբանական ուղղության նեյրոտնտեսագիտական վերլուծությունը
2016 | Book
Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 84 էջ
Գիտատեխնիկական նորարարությունների տնտեսական նշանակությունը և ինստիտուցիոնալ տեսությունը գործնականում
2016 | Book
Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 74 էջ
Պետական-մասնավոր գործընկերություն. պետության և գործարարության փոխգործակցության նոր միտումները
2016 | Article
Հանրային կառավարում, 2016, 2, 104-113 էջ
|
Տարածաշրջանային և գլոբալ զարգացումները նոր իրողությունների և ապագայի ակնկալիքների համատեքստում
2016 | Article
Այլընտրանք, 2016, 2, 7-12 էջ
|
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները ՀՀ և ԻԻՀ միջև
2016 | Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները, 2016, 1(23) , 20-25 էջ
Թորոս Թորոսյան , Անվար Յուսեֆի
Հայ-իրանական արտաքին առևտրի ազդեցությունը ՀՀ և ԻԻՀ տնտեսական աճի վրա
2016 | Article
Այլընտրանք, 2016, # 1հունվ.-մարտ, 132-136 էջ
Սարգիս Ղանթարջյան , Նարե Թադևոսյան
Foreign Direct Investments in Armenia: Opening the Doors is Not Enough to Attract Investment
2016 | Article
Caucasus Analytical Digest, 2016, 82, pp. 2-5
|
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of Economics,
Professor Hayk Sargsyan

Dean's office: (+374 60) 71-06-42
(inner line 76-42),
economics@ysu.am