Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Ruben A. Gevorgyan , Narek D. Margaryan
Existence of Maximum Entropy Problem Solution in a General N-Dimensional Case
2018 | Article
Mathematical Problems of Computer Science, 2018, 49, 97-102 pp.
|
Աղքատությունը ՀՀ֊ում և ԱՀ֊ում. համեմատական վերլուծություն
2018 | Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, էջ 466-471
|
Վարդան Բոստանջյան , Արմինե Զախարյան
Ֆինանսական հնարավորությունների ընդլայնման ուղիները ՀՀ բաժնետիրական ընկերություններում
2018 | Article
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2018, 2, էջ 122-133
Վարդան Բոստանջյան , Վահե Մարտիրոսյան
ՀՀ էներգետիկ անվտանգության սպառնալիքներն ու մարտահրավերները
2018 | Article
Այլընտրանք, 2018, 1, էջ 12-19
|
Աստղիկ Փարսյան
ՀՀ մակերևութային ջրերի մշտադիտարկման մեթոդական հիմնահարցերը
2018 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2018, 1-2 (209-210), էջ 198-202
|
Աստղիկ Փարսյան
Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի քլաստերային վերլուծության եղանակների համեմատական վերլուծությունը (հարավային ջրավազանի օրինակով)
2018 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2018, 1-2 (209-210), էջ 190-197
|
Agro Tourism Expansion Ways in the RA
2018 | Article
Bulletin of National Agrarian University of Armenia, 2018, 1, 125-127 pp.
|
Առցանց ուսուցման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները բուհերում
2018 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2018, 3-4(211-212), էջ 128-131
|
Հ. Գ. Մնացականյան , Գ. Գ. Խաչատրյան
Հանրային նշանակալի կազմակերպությունների աուդիտի կարգավորումը ՀՀ-ում
2018 | Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2018, Մաս II, էջ 242-249
|
Փոխարժեքի ռեժիմների ընտրության չափանիշները և դրանց հնարավոր կիրառման գնահատումը
2018 | Article
Էկոնոմիկա, 2018, 36-37, էջ 107-112