Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
A. Kh. Markosyan , E. N. Matevosyan, G. A. Ivanyan, A. D. Galstyan
The methodology of evaluationg harmful influence of waters
2018 | Article
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր, 2018, 2 (6), էջ 3-8
|
Assessment of the Level of Constitutionalism in Transition Economies
2017 | Article
Journal of Advanced Research in Law and Economics Volume VIII Issue 4(26). p. 1126-1135, 2017
|
Վարսենիկ Սարգսյան
Սնանկացում.գործընթացներ և կառավարում
2017 | Article
Այլընտրանք եռամսյա գիտական հանդես, հոկտեմբեր-դեկտեմբեր 2017, Էջ 194-207
|
Անբարեխիղճ մրցակցությունը և Հայաստանում դրա կարգավորման մարտահրավերները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 11-18
|
Սահմանադրականության մակարդակը որպես պետության կայացածության գրավական
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 19-28
|
Varsenik Sargsyan
Սնանկություն. տնտեսաիրավական կարգավորման և կառավարման որոշ հիմնախնդիրներ
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 41-53
|
Gagik Chakhoyan
ՀՀ ներքին և արտաքին միգրացիայի միտումները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 54-68
|
Hayk Adilkhanyan
Էներգաարդյունավետության վրա մարդկային կապիտալի ազդեցության գնահատումը զարգացող երկրներում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 69-77
|
Հարությունյան Գ. Գ., Սարգսյան Հ. Լ. , Գևորգյան Ռ. Ա.
Սահմանադրականություն. Ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ
2017 | Book
Զանգակ, 2017թ․, 139 էջ