Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Ձեռնարկատիրության բնապահպանական գործառույթների շուրջ
2017 | Article
Ակունք: 2017թ․, 1(15), 253-256 էջ, Հայաստան
|
Մասնագիտական կրթության սոցիալական ուղղվածության հիմնախնդիրները
2017 | Article
Կանթեղ: 2017թ․, 2(71), 154-167 էջ, Հայաստան
|
Конституционализм: проблемы диагностики, мониторинга и управления
2017 | Article
Конституционное Правосудие. 2017, 2, стр. 5-44
|
Методика оценки риска невозврата ипотечного жилищного кредита в коммерческом банке
2017 | Article
Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2017, №1 (49), стр. 36-45
|
Գևորգյան Ռ. Ա. , Բադախչյան Վ. Գ.
Ոչ հստակ պատահական մեծությունների թվային բնութագրիչներ
2017 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր: 2017թ․, Հատոր 14, N 1, 9-13 էջ, Հայաստան
|
The analysis of the features of reculatory framework in the energy sector of RA while integrating in the regional energy market
2017 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր: 2017թ․, 14,2, 186-190 էջ, Հայաստան
|
Վարկային ռեսուրսների տոկոսադրույքների ձևավորման վրա ազդող գործոնների վերլուծության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2017 | Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր: Ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային 5-րդ գիտաժողով: 2017թ․, 5, 77-82 էջ, Հայաստան
|
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2017 | Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր: Ուսանողների, ասպիրանտների եվ երիտասարդ գիտնականների միջազգային 5-րդ գիտաժողով: 2017թ․, 5, 111-118 էջ
|
Բյուջետային գործընթացի կազմակերպման մեթոդաբանական մոտեցումները
2017 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 10, 8-16 էջ, Հայաստան
|
Վարդան Բոստանջյան , Մարիամ Ավետիսյան, Սմբատ Մելիքյան
Ռազմավարական բյուջետային պլանավորման հիմնական մոտեցումները և դրանց առանձնահատկությունները
2017 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 10, 219-227 էջ, Հայաստան
|