Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Կազմակերպությունների սնանկացման հիմնահարցերը ճգնաժամային կառավարման դիտանկյունից
2021 | Article
ԵՊՀ, Բանբեր համալսարանի.տնտեսագիտություն, 2021 (2), Էջ 57-65
Նոննա Խաչատրյան , Արմեն Ճուղուրյան
Աշխարհավարակի Սոցիալ - Տնտեսական Սանիտարիան
2020 | Article
Պատմություն և Քաղաքականություն, 2020, 2(7), 158-162 էջ
Nonna Khachatryan , Hrachya Sargsyan
National Value System Impact On The Economy Of Armenia
2020 | Article
Wisdom, 2020, 1(14), 105-111 էջ
кономическая Революция В Контексте Трасформационных Процессов Рыночного Хозяйства Армении
2020 | Article
Феномен Рыночного Хозяйства: От Истоков До Наших Дней Партнерство В Условиях Риска И Неопределенности, 2020, 223-233 էջ
Экономическая Революция В Контексте Трасформационных Процессов Рыночного Хозяйства Армении
2020 | Article
Феномен Рыночного Хозяйства: От Истоков До Наших Дней Партнерство В Условиях Риска И Неопределенности, 2020, 223-233 էջ
Nonna Khachatryan , Siranush Poghosyan
Issues Of Economic Ecosystems Development In Armenia
2020 | Article
Ֆինանսներ Եվ Հաշվապահական Հաշվառում, 2020, 1(5), 59-71 էջ
Nonna Khachatryan , Hasmik Sahakyan
Issues Of The Online Modul Design In Youth Studies
2020 | Article
Ֆինանսներ Եվ Հաշվապահական Հաշվառում, 2020, 1(5), 92-108 էջ
Տնտեսական Հեղափոխության Գաղափարական Հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Book
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2020, 1(1), 3-15 էջ
Տնտեսության Եվ Շրջակա Միջավայրի Փոխգործակցության Մոդելավորման Որոշ Հիմնահարցեր
2020 | Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2020, 1, 1, 28-39 էջ
Հայաստանի Հանրապետության Էներգաարդյունավետության Ապահովման Հիմնական Ուղիները
2020 | Article
Հանրային Կառավարում, 2020, 1, 60-74 էջ